פיטום הקטורת עם כוונות. סדר פיטום הקטורת בכוונות נגד מגיפת הקורונה

והאמת, כי חלונות האלה הם ממשלות קטנות מממשלת השער מאד ועליהם נאמר:"ַּמְשִגיַּח ִמן ַּהֲחלֹנֹות ֵמִציץ ִמן ַּהֲחַּרכים" ? ואצל חווה היו נשמות כל הנקבות
גם טוב מאד ויועיל לאדם תועלת גדולה להזהר ולומר אחר סיום שני שבחים הנזכר פסוקי " והיה ה' למלך על כל הארץ כו'", ויכוין שבפסוק זה מתחיל ב- ו' ומסיים ב- ד' שהם בגי' עשרה, ותכוין שהם בחינת עשרה הויות דב"ן דמלוי ההין, ותכוין להאיר ולהמשיך ולהאיר עשרה בנים אלו בלאה אשר זה סוד פסוק " הלא אנכי טוב לך מעשרה בנים" וּתְנַקֵּד הָאוֹתִיּוֹת בִּנְקוּדַת תֵּיבוֹת אֵלּוּ ה-ד' וְהֵם: נָטָף וּשְׁחֵלֶת וְחֶלְבְּנָה וּלְבֹנָה, וּכְשֶׁיֻּשְׁלְמוּ תַּחֲזוֹר מִתְּחִלָּתָן לְסוֹפָן, וְזֶה סִדְרָן: "היהי דבב דב הכז הנבלו מימס הנבלחו תלחשו פטן מימס כל חק השמ לא הוהי רמאיו": בשנת תק"כ 1760 , כשש עשרה שנה בלבד אחרי קבורת הרמח"ל , סייר בארץ יהודי מפולין ושמו ר' יוסף סופר זצ"ל

עושה את כל הפעולות כדי לשמור על בריאות הנפש והגוף.

10
פיטום הקטורת עם כוונות
מסלק את המוות ממנו ומהעולם
פיטום הקטורת
וז' פסוקים כנגד ז' קני המנורה ופסוק ראשון יש בו ד' תיבות כנגד מלקחיה ומחתותיה, מלקחיה תרי ומחתותיה תרי, וכן נמצא בספר "סדר היום" בחשיבות קריאת המנורה על קלף ושהקורא מובטח לו שלא ינזק בכל אותו היום
'פיטום הקטורת'
ולכן טוב מאד בזמן המגפה בר מינן, שבעת אומרו פיטום הקטרת בתפלת שחרית ומנחה יכוון בה באותה כוונה האמורה למעלה בסדר הקטורת
דהיינו שהמילה "נופלת" - שמייצגת את המלכות האחרונה, מדברת על פרס, והיא עתידה ליפול, ולא תהיה לה יותר עמידה, ומשם עתידים לעלות עם ישראל, דהיינו להיגאל משום שהיא המלכות האחרונה לא תחזיקו מעמד הרבה זמן
כי, אל תנסו לדבר בכלל עם הממשלה, אין עם מי לדבר, אלו ערב רב בידי הס"מאל צרו של עשו ויש לו מטרה אחת להשמיד את העם היהודי אם ה' יתן לו חלילה, אבל ה' לא יתן ורק נענשים קצת על עוונות זה יסוד היהדות, וממש קשור לצניעות, שיהיה אכפת לנו על זה! ואחר כך ילמד הלכה ומוסר על בוריים , ממש בעל פה

ישנם המתעצלים לומר בכל יום פרשת העקדה וסדר הקרבנות, וחבל שאינם שמים על ליבם את המעלות הגדולות האמורות לעיל מדברי חז"ל.

29
פיטום הקטורת סגולות
בוודאי כל בר דעת לא יפסיד שניה אחת מללמוד זוהר הקדוש בשבת קודש, הרי נהיית עשיר הכי גדול בעולם, מולטי זיליונר במצוות!!!! חטא אדם הראשון וחווה , שכלל 4 עבירות חמורות שהתעצמו כיוון שה' היה נגלה אליהם והוא בעצמו הזהיר אותם
פרשת פיטום הקטורת עם הכוונות כולל קריאה של הרב המקובל בניהו שמואלי
ואם הם מוחים ולא מצליחים , אז הסיבה שיכולה להיות , שהם לא מכוונים לשם שמים אלא לשם רווח , כבוד כסף ושלטון
קריאת פיטום הקטורת
כנגד זה תקנו רבותינו לעסוק בפרשת הקטורת
וגם הקטורת היתה מסייעת שיתקבלו התפילות של האדם, וכן מובא בשם הרמב"ן שסגולה גדולה לזוג שלא זכה להפקד בפרי בטן לומר פרשת הקטורת פעמיים בכל יום ופרט שיקראו מתוך הקלף זאת הנוסחה שמופיעה בכול התורה, ונביאים וגם תורה שבעל פה וכו'
V בסוף אלו דברים שיכולים להציל אתכם מגירוש ואת כל עם ישראל משלטון ערב-רב ומאויבנו בשמים ובארץ שנזכה לישועות ולנחמות ולגאולה ברחמים במהרה בימינו אלה בהגיעך לעול תורה ומצוות תבורך בשפע ברכות, מזל טוב ומשפע מצוות תפילין , יתמשך עלי להיות לי חיים ארוכים ושפע קודש ומחשבות קדושות , בלי הרהור חטא ועוון כלל

ותצרף עם קכ"ו ג' מלויי ע"ב ס"ג מ"ה -- שהם מ"ו ל"ז י"ט שעולים בגימטריא ק"ב -- יהיה סך הכל כמנין ברכו ו ברוך.

22
סדר פיטום הקטורת
לכן אנו אומרים השבח הזה של עלינו לשבח שעל ידי זה השבח מתבטלים החיצונים ואינם יכולים להתאחז בקדושה
פטום הקטורת מהודר עם עטיפה מעור
אחת מהסגולות היא אמירת פיטום הקטורת
פיטום הקטורת
שְׁלשׁ מֵאות וְשִׁשִּׁים וַחֲמִשָּׁה כְּמִנְיַן יְמות הַחַמָּה מָנֶה בְּכָל יום