מהי דמוקרטיה. מהי דמוקרטיה ליברלית?

דמוקרטיה ייצוגית ששמה לה למטרה להגן בעיקר על ערכי השוויון, בנוסף לשאר נקראת לעיתים בישראל הולכת ומעמיקה תהום בין השמאל-מרכז והימין בשאלה שמגדירה באופן יסודי את המדינה: מהי דמוקרטיה
והאסכולה הדמוקרטית הטוטליטרית — יסודה בהנחה שקיימת אמת אחת ויחידה בפוליטיקה הליברלים גורסים שהמדינה צריכה לצמצם ככל האפשר את מעורבותה בחיי הפרט, והיא צריכה רק לדאוג לזכויות האזרח ולחופש ההתארגנות כדי שאפשר יהיה להחליף את המשטר בהתאם לכללי המשטר הדמוקרטי אייזנשטדט, 2002

רוב היהודים סבורים שמצבה של ישראל הוא טוב או טוב מאוד, ורוב מוחלט מהיהודים 88% ואפילו רוב הערבים, גאים להיות ישראלים.

9
דמוקרטיה
מכאן הדרישה הליברלית לממשל מוגבל, כפי שהוצג על-ידי מיל בספרו על החירות
דמוקרטיה עקיפה
בנוסף יש הגדרות שונות לדמוקרטיה ייצוגית
מהי דמוקרטיה ליברלית?
על פי שיטה זו, לציבור הרחב יש מידה מסוימת של כוח וסמכות והוא נוטל חלק בתהליך קבלת ההחלטות של המדינה
ככלל, בעוד שהימין והדתיים רוצים ישראל יהודית יותר משהיא היום, המרכז-שמאל-חילונים רוצים אותה דמוקרטית יותר דמוקרטיה היא צורת משטר שבה שותפים האזרחים בקביעת השלטון
דוגמה לכך היא שאסור להכריח לאכול או כל מאכל לא אחר בטקס לכבוד היבחרו לפרלמנט של מדינה כוחם של הנציגים בדמוקרטיה ייצוגית לרוב מוגבל על ידי או אמצעים אחרים כגון קיומה של רשות שופטת עצמאית וחופשיה, שבידה הכוח להחליט כי החוקים שהתקבלו על ידי הנציגים הם בטלים

במשטרים נשיאותים נשיא אינו יכול לכהן יותר משתי קדנציות, מחשש שהוא יצבור כוח רב מדי, שעלול להביא לעריצות שלטונית.

28
מהי דמוקרטיה ליברלית?
בתוך: ח' לוריא ו-ח' מרנץ עורכים , נבכי הדמוקרטיה
דמוקרטיה לעומת רפובליקה
אולם ניתן למנות מספר עקרונות המשותפים לכל הדמוקרטיות המערביות: , , עקרון הכרעת הרוב, ושמירה על זכויות ה, הגבלת השלטון, ושוויון בפני החוק, , ו, וחילופי שלטון
שתי דמוקרטיות לשני עמים
לגבי אנשים ומפלגות, נראה כי ההגדרה המקובלת ביותר להיותם של אדם או דמוקרטיים, היא היעדר נכונות לנקוט ב אמצעים הנחשבים כפסולים במדינות דמוקרטיות כגון שקרים והשמצות, בעיקר ברמות חומרה מסוימות, אלימות ומקורות מימון בלתי תקינים ללא קשר למטרות וכן מטרות שעומדות במסגרת מאפייני הדמוקרטיה, או שאינן נחשבות, בפני עצמן או במצטבר, כחריגה ניכרת מדי ממאפייני הדמוקרטיה
כמו כן זכויות האדם מוגבלות במשטר זה יחד עם הגבלות נרחבות על ו בדמוקרטיה מודרנית יש מנעד רחב ביחס לתפיסת תפקיד המדינה כמדינת , המעניקה
קיימים אף גופים בינלאומיים שונים, אשר עוסקים במדידת הדמוקרטיה במדינות העולם לפי מדדים שהגדרתם אובייקטיבית מדיסון, הוא שנתן לדמוקרטיה הייצוגית בת ימינו את אופייה

בהמשך התבטא , "דמוקרטיה היא דבר שראוי למות למענו, מכיוון שזו שיטת הממשל המכובדת באופן העמוק ביותר, מבין אלו שעיצב האדם", וכן נהג להקריא בדיחות שהדגישו את עליונתה של הדמוקרטיה הליברלית על פני הקומוניזם.

13
דמוקרטיה ייצוגית
למעשה הן אינן נחשבות דמוקרטיות כיוון שהממשל בהן אינו נבחר, ולא מתקיימים בהן כל המנגנונים הרגילים של שלטון דמוקרטי, כמו כן חלק מ שנחשבות בסיס למשטר דמוקרטי כגון , , ועוד, מוגבלות במידה רבה במדינות אלה
מהי דמוקרטיה
מתייחסת למערכת ההמונים, דהיינו מערכת פוליטית הנשלטת על ידי אזרחי המדינה
דמוקרטיה עקיפה
כלומר נציגי העם שולטים בשמו משום שכל אחד מהאזרחים בחר בהם להיות נציגיו ונתן בידיו את הסמכות לנהל את המדינה בשמו