שעה היסטורית. Index of /categorized 200

הפרופסור עזב אותנו אבל יש ברשת מספר אתרים מהם אפשר להוריד הקלטות כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית
שעה היסטורית עם פרופסור הרסגור ז"ל, היא תכנית הרדיו שהכניסה אותי לתחביב של האזנה להרצאות גל"צ ממשיכים לשדר שידורים חוזרים כל שבוע, וניתן להאזין להם ב

וזה מספיק חשוב בשביל להקדיש לה דף.

22
Index of /non categorized (627
Index of /categorized 200
לא לכל התוכניות יש שם ועל כן אם פרמטר זה לא יוצג, לא ייכתב שם בקישור
Index of /non categorized (627
תבנית זו נמצאת בבקרת , שמופעלת בוויקיפדיה העברית

.

Index of /non categorized (627
Index of /categorized 477
תבנית:שעה היסטורית