בגרות במתמטיקה 4 יחידות. פתרון בגרויות במתמטיקה, פתרון תרגילי בגרות במתמטיקה

שאר הנבחנים ברמות הלימוד האחרות ניגשים לשני שאלונים חיצוניים פרק ראשון- גאומטריה אנליטית, , ב ו
ביולי 2015 יזם בנט את הגדלת הבונוס ללומדי 5 יחידות לימוד מתמטיקה ל-30 נקודות מהווה כ-60% מהציון הסופי ברמה זו

שאלון זה מהווה כ-65% מהציון הסופי ברמה זו.

פתרון בגרויות במתמטיקה, פתרון תרגילי בגרות במתמטיקה
פרק שלישי- בעיות קיצון ו של , פונקציות , פונקציות ו
בחינת הבגרות במתמטיקה
רמת לימוד זו מורכבת מהשאלונים: שאלון 35182 - שאלון פנימי מובנה המורכב משאלות בנושאים , , , ו ו
בחינת הבגרות במתמטיקה
שאלון 35382 - שאלון חיצוני המורכב משאלות בנושאים , ו חדו"א בראשי תיבות
התוכנית כוללת הוספת שעות לימוד, הכשרת נוספים וסיוע של חונכים מהאקדמיה וה ביוני ניגשו כ-18,000 תלמידים לבחינות הבגרות במתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד
שאלון זה מהווה כ-35% מהציון הסופי ברמה זו רמת לימוד זו מורכבת מהשאלונים: שאלון 35481 לשעבר 804 - שאלון חיצוני המורכב משלושה פרקים: פרק ראשון- , ו

שאלון 35381 - שאלון חיצוני מובנה המורכב משאלות בנושאים , , , ו ו.

6
פתרון בגרויות במתמטיקה, פתרון תרגילי בגרות במתמטיקה
פרק שלישי- של , ופונקציות
בחינת הבגרות במתמטיקה
שאלון 35482 לשעבר 805 - שאלון חיצוני המורכב משני פרקים: פרק ראשון- ו ב
בחינת הבגרות במתמטיקה
מהווה כ-40% מהציון הסופי ברמה זו