מזונות אישה. מזונות אישה בדין השרעי

במקרים כאלו יחיל בית המשפט את עקרון תום הלב במקרים אלו יקוזז סכום השתכרותה מסכום המזונות שייפסק
בנוסף למזונות הקטינים שעבורם נקבע פסק דין חלקי, דורשת האישה מזונות לעצמה במידה והגבר והאישה הביאו לעולם ילדים משותפים אזי הם אינם יהודים אך בכל זאת יקבלו סיוע כלכלי מאביהם כאילו מדובר בנישואין של שני יהודים

במידה שהאם מבקשת דמי מזונות גבוהים יותר במסגרת תביעת המזונות, עליה להציג מסמכים רלוונטיים, התומכים בתביעתה.

מזונות אישה: מה הם כוללים וכיצד נקבע סכום החיוב
בדרך כלל המודיעים היו מקרב קהל היושב בבית הדין, אז לא יכלו הנ"ל להיות אובייקטיבים בקביעתם, שכן רובם היו נתבעים בתביעות מזונות על ידי נשותיהם בתיקים אחרים ובשל הכעס כלפי נשותיהם, קבעו סכומים נמוכים
מזונות אישה (זכות)
על פי האסלאם, הקשר בין בני הזוג יונק את קיומו ממעיין החיבה והחמלה
מזונות אישה (זכות)
במקרה זה על אף שבית המשפט יכריע כי יש לבצע פירוק שיתוף בדירת המגורים כחלק מההליך הרכושי שנידון בבית המשפט, האישה תהיה זכאית להגיש תביעה ל"מדור ספציפי"
ככל שהאישה עובדת ומרוויחה כסף בעצמה, הכנסותיה יקוזזו מדמי המזונות המזונות הזמניים נחשבים מזונות על חשבון הקביעה הסופית, ועל הערכאה השיפוטית הפוסקת את המזונות הזמניים לקבוע בזהירות את יכולתו הכספית של הבעל, לאור העובדה שמדובר בסעד זמני
במקרה זה לא תוכל האישה לגבות את החוב כל עוד אין שינוי לטובה במצבו הכלכלי של הבעל בשני המקרים היא עלולה לאבד את זכותה למזונות

אדם שאינו זכאי לחלק מכספי אל-זכאת, הוא זה שיש בבעלותו מה שערכו מגיע לסכום החיוב בתשלום זכאת - " ניסאב" והוא 20 דינארים מזהב, או מאתיים דרהם של כסף.

28
חישוב גובה הזכאות למזונות אישה (מושג)
השפעת משמורת משותפת על מזונות ילדים לאורך השנים התרחבה מגמה של זוגות גרושים אשר מגדלים את הילדים במשמורת משותפת בה הם חולקים בשווה בעול גידולם ולכן גם ההוצאות שלהם בגידול הילדים מתחלקות בשווה
מזונות אישה בדין השרעי
וכן נאמר: "על בעל האמצעים לזון לפי אמצעיו, אך גם העני חייב במזונות כאשר תשיג ידו ממה שאלוהים העניק לו
חישוב גובה הזכאות למזונות אישה (מושג)
שיעור המזונות הזמניים יקבע על ידי בית המשפט לפי הכנסות בני הזוג ומצבם הכלכלי, באמצעות התרשמותו הכללית מאחר ובמזונות מסוג זה הערכה היא כללית ומשמשת כסעד זמני