אוניברסיטת אריאל פורטל סטודנט. אריאל מערכת פניות

ID Number 9 ספרות 9 Digits סטודנט הלומד בשני תחומי לימודים שונים לשני תארים נפרדים, ישלם שכר לימוד ותקורה עבור כל תואר בנפרד
מספר נק"ז המהוות מערכת לימודים מלאה לסמסטר - תוכנית לימודים נורמטיבית המהווה % 100 מיוחד שלא לתואר סטודנט הלומד במעמד מיוחד שלא לקראת תואר ישלם שכר לימוד בכל סמסטר כדלקמן: 1

סטודנט שאושרה לו חופשה, לא יחויב בתשלום עבור תקופת החופשה.

15
מדור חשבונות סטודנטים
תשלום עבור קורס רשות: סטודנט לתואר ראשון שילמד קורס ברמת תואר שני, הקורס יוגדר כקורס רשות ויחוייב עבור כל נקודת זכות בשיעור של % 5 משכר הלימוד הבסיסי השנתי המלא לתואר שני
אריאל מערכת פניות
התשלום מתייחס החל מהסמסטר החמישי ומעלה לתואר כאשר צבר הסטודנט % 200 או סטודנט שטרם צבר % 200 ולומד קורסים נוספים באותו סמסטר
פורטל לימודים
תלמידי MD ישלמו שכ"ל כדלקמן: שנים א'-ג' לפי תעריף תואר ראשון מופחת שנים ד'-ו' לפי תעריף רגיל
בפארק מוצעים שטחים בגדלים שונים על מנת להתאים בין גודל אריאל בסלולר ·מערכת פניות ·גישה לשירותים חברתיים ועוד האפליקציה ללא עלות שירות התעסוקה הישראלי רשות המיסים רשות המיסים — gov
תואר ראשון, שני, שלישי וד"ר לרפואה קבלת תואר מאוניברסיטת בן - גוריון בנגב מותנית בתשלום מלוא שכר לימוד מצטבר מינימלי לאותו תואר תנאי הקבלה למסלול הישיר: סיפי קבלה גבוהים במעמד הקבלה לתואר ראשון כפי שנקבעו ע"י הנהלת האוניברסיטה סטודנטים הנמצאים בתחילת השנה האחרונה לתואר הראשון ועומדים בממוצע אקדמי מצטבר המתאים לדרישת המסלול הישיר

תוכנית ייחודית באוניברסיטת אריאל המאפשרת לימודים אקדמיים לצד השתלבות חברתית באמצעות פרויקט חונכות מקיף של סטודנטים.

אוניברסיטת
לומד לתואר ראשון בהיקף של 12 שעות לימוד שבועיות לפחות זכאות לפי תנאי הקרן
אוניברסיטת
המשך הליך ההתקנה מהווה את הסכמתך עם הכתוב במדריך ההתקנה
מילגות
כשליש ממשתתפי התכנית הם סטודנטים ובוגרים מצטיינים אקדמית