אתר בית ספר אילן רמון. תכנית

וכך, המל"א פועל במקביל וכחלק משגרת החיים בבית הספר היוזמה לתוכנית התעוררה כצורך שעלה מהשטח עם ריבוי המקרים של תלמידים נושרים והקושי של ביה"ס לתת מענה ולהתמודד עם התופעה
מל"א היא תוכנית למניעת נשירה של תלמידים מביה"ס

ההתרחשות היומיומית היא חלק מתהליך התקרבות ובנית האמון , שמטרתו לתת לילדים מקום ושייכות תוך מתן מענה אישי לצרכים וליכולות שלהם.

6
תכנית
במל"א יש נסיון לאפשר למערכת הבית ספרית לרכוש כלים ולהפעילם בעבודה עם ילדים שפרשו ממסלול הלמידה
תכנית
תכנית

.

15
תכנית
תכנית
תכנית

.

23
תכנית
תכנית
תכנית