תקנות הסגר. מה המרחק שמותר לצאת מהבית וכמה הקנס? • תקנות הסגר המלאות

אמצעי בדיקה מיוחדים במחלות המפורטות בתקנה 2 54 אמצעי בדיקה ביחס לאניות נגועות דבר 25
זאת, אף שבממשלה אמרו כי הסגר - שכולל גם את סגירת מערכת החינוך - יימשך לפחות שלושה שבועות, עד אחרי שמחת תורה תותר הפעלת מקום קלפי לצורך קיום בחירות מקדימות

.

23
תקנות ההסגר
בכל מקרה, מספר האנשים לא יעלה על יחס של אדם לכל 4 מ"ר משטח המקום המיועד לתפילה
תקנות הסגר
מעבר למגבלה האמורה, יידרש המעסיק להמשיך לעמוד בתנאי התו הסגול
תקנות הסגר
לא תותר כניסת עובדים למקום העבודה, למעט מקומות שהוחרגו ובכלל זה מקומות עבודה המספקים שירותים חיוניים, מפעלים למתן שירותים קיומיים, ומקומות עבודה שעוסקים בעבודות בינוי או תשתית
כאמור, שרי הממשלה החליטו בתום התייעצות כי מערכת החינוך לגיל הרך, גני הילדים וכיתות א'-ד' כולל צהרונים ו-י"א'-י"ב יקיימו יום לימודים מלא גם במהלך הסגר שיחל ביום ראשון בשעה 17:00 רשימת ענפי העבודה המוחרגים תפורסם באתר משרד האוצר
כל מעסיק רשאי לאפשר שהייה של עובד במקום עבודה אם שהייתו נדרשת לשם תחזוקת המקום או לצורך המשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, ובכלל זה תיקון ליקויים, שמירה, משלוחים, תשלומי שכר ועוד

חלק ג' הסגר תיירים הוראות מיוחדות ביחס לקבוצות תיירים 21.

9
תקנות הסגר
עד 1000 מטר מהבית: תקנות הסגר המלאות
לא תותר כניסת עובדים למקום העבודה, למעט מקומות שהוחרגו ובכלל זה מקומות עבודה המספקים שירותים חיוניים, מפעלים למתן שירותים קיומיים, ומקומות עבודה שעוסקים בעבודות בינוי או תשתית
מה מותר ומה אסור בסגר השלישי
תיאסר פעילות בשטח פתוח, יאסרו לימודים מעשיים במוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים, לימודים בכיתות י"ג ו-י"ד שהם לימודי המשך ללימודים בתיכון המיועד לנוער נושר או בסיכון, ופעילות של תנועות נוער