ברכת הקשת. הסתכלות בקשת : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף

בשביל לחגוג איתו את השמחה המיוחדת שלו ואת הכניסה שלו לתקופה מטורפת נוספת בחיים, חשוב שתכתוב לו ברכה מרגשת
משנה מסכת ברכות פרק ט משנה א: הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל אומר "ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה" ורבינו המאירי הסביר, שכמו שמראה הקשת אינו ברור, שממקום אחד נראה ירוק, וממקום אחר נראה אדום, כמו כן כשנגלה מראה דמות כבוד ה' ליחזקאל הנביא, היה באופן שלא ראה דבר ברור לומר מה הוא

.

21
שולחן ערוך אורח חיים רכט
משנכנס אב ממעטין בשמחה — שנת תשפ"א אתמול, ביום שבת קודש, חל ראש חודש מנחם אב
ברכת הקשת
ובשבוע הבא ביום ראשון ממוצאי שבת , יחול יום תשעה באב
ברכת הקשת
על ההרים ועל הגבעות ועל הימים ועל הנהרות ועל המדברות אומר "ברוך עושה מעשה בראשית"
אם מברכים רק על קשת שלימה כתב הגאון המשנה ברורה בביאור הלכה, הרואה את הקשת, לא נתבאר אם צריך שיראהו בתמונת קשת ממש, שהוא כחצי גורן עגולה כלומר, לא נתבאר בפוסקים אם יש לברך על הקשת דוקא כאשר רואה אותה כתמונת קשת, שהיא כעין חצי מעגל , או אפילו ראה מקצת מן הקשת די
להלכה פוסק רב פפא: זוכר הברית ונאמן יש גורסים: נאמן בבריתו וקיים במאמרו

והרה"ג רבי יוסף דוב סולובייצ'יק מבוסטון הסביר, שמה שאמרו שכל המסתכל בקשת עיניו כהות, אין הכוונה בזה שעונשו הוא כך, שעיניו תכהנה, אלא כוונת רבותינו לומר, שמי שאינו מבחין בכבוד ה' במראה הקשת, "עיניו כהות", כלומר, כבר עתה הוא כמו עיור, שאינו יודע מה הוא רואה.

4
אנציקלופדיה יהודית דעת
ויש נוהגים לנעול נעלים, ולרחוץ פניהם וידיהם קודם ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב
ברכות לשחרור
כלומר, יש במראה הקשת מראה שהוא כעין כבוד ה'
אנציקלופדיה יהודית דעת
תמיד עמדת מאחורי חייליך והם הלכו אחריך בביטחון מלא, כצאן שעוקב אחרי הרועה יש אומרים שאין לברך אלא כשרואה את הקשת שלימה, כעין חצי מעגל
על ראיית הקשת מברכים "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו" הקשת בענן היא תופעה טבעית שיש לברך עליה ברכת הראייה כשבח לקב"ה

בברכה תוכל לגעת בדרך שעברתם במהלך השירות ובעתיד המזהיר שעוד צפוי לו.

29
אנציקלופדיה יהודית דעת
ומבואר אם כן שמעיקר הדין אין בכלל האיסור של בישול ואכילת בשר וחלב, איסור לבשל דגים עם חלב, משום שבשר דגים אינו בכלל "בשר" שאסרה תורה, ואף אינו אסור מגזירת חכמים
ברכות לשחרור
מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים אומר "ברוך שעקר עבודת כוכבים מארצנו": משנה ב: על הזיקין ועל הזועות ועל הברקים ועל הרעמים ועל הרוחות אומר "ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם"
הסתכלות בקשת : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
אולם מרן הבית יוסף בסימן פז , כתב, שמכל