הלכות אבלות. תקציר הלכות אבלות

אסור לגלח שפה וליטול ציפורניו בכלי אבל בשיניו או שנוטל ציפורן בציפורן מותר באבלות על הורים נעשה הקרע בצד השמאלי מקום הלב , ובאבלות על שאר הקרובים - בצד הימני
בכי והספד מפורסמים היו לדוד גם על שאול ויהונתן: "הנאהבים והנעימים מותר ללכת כמה פעמים לניחום אותו אבל

אם הנפטר גבר יש להשתדל לכסות את גופו בטליתו לאחר שקושרים את חוטי הציצית.

6
תקציר הלכות אבלות
ההסבר להבדל: הפוסקים העריכו שגבר יתקשה יותר לשכוח את רעייתו, ועל כן על נישואין מוקדמים יותר יעיב זיכרון אשתו הראשונה
הלכות אבל
דיני ש"ץ ועלייה לתורה - אינו עולה לתורה ואינו משמש כשליח ציבור
דף הבית
הספד: נוהגים להספיד את הנפטר ליד הקבר ולהזכיר את שבחו ומעלותיו, ולהעלות קווים לדמותו
יש להביא בחשבון כי בבית הקברות בזמן הקבורה, קורעים קרע בחזית הבגד העליון, אותו לובש האבל מותר לנחם אבלים גויים מפני דרכי שלום
אחרי הקבורה וסתימת הגולל אומרים "צידוק הדין", בימים שאין אומרים בהם תחנון או כשהקבורה בלילה אין אומרים, ולאחריו אומרים "קדיש הגדול" יש נוהגים כשעוברים עם הנפטר על יד בית כנסת נעמדים עם המיטה, ואומרים המשנה "עקביא בן מהללאל אומר" פ"ג דאבות וב' פסוקים מצידוק הדין "הצור תמים וגו'", גדול העצה ורב העלילה וגו'" אחר כך אומרים הבנים או קרובים אחרים קדיש

ב מופיע הביטוי בהקשר נוסף: "וַיָּשָׁב מָרְדְּכַי אֶל-שַׁעַר הַמֶּלֶךְ, וְהָמָן נִדְחַף אֶל-בֵּיתוֹ אָבֵל וַחֲפוּי רֹאשׁ" בכמה מקומות בתנ"ך מוזכרות מקוננות: נשים שהתמחו ב.

דף הבית
מי שהוא בעל גוף מפונק במיוחד ויש לו צער מכך שאינו רוחץ את גופו, מותר לו להתרחץ במים פושרים כיום, במקומות חמים בהם הזיעה מרובה, נהוג להחשיב את תושבי המקום כ"אסטניס", מכיוון שבמקומות חמים בהם הזיעה מרובה והמנהג הוא להתרחץ בכל יום, צער גדול הוא לאדם שלא להתרחץ - לכל הפחות במים פושרים
תקציר הלכות אבלות
מותר לאונן שהוא אבי הבן לצאת מהבית לצורך המילה
תקציר הלכות אבלות
וזה הוא פרטן: א להתאבל על הקרובים, ואפילו כהן מתטמא ומתאבל על הקרובים; ואין אדם מתאבל על הרוגי בית דין; ולפי זה כללתי הלכות אלו בספר זה, שהן מעין קבורה ביום מיתה שהיא מצוַת עשה