שוק העיר אשדוד. מהנדס העיר אשדוד יוצא למתקפה נגד מתכנן מחוז דרום ומינהל התכנון

ב- הוקמה מחדש קבוצת המשחקת ב בין העיר לאשדוד היה קיים קשר של עיר יבשתית ו שלה במשך מאות שנים, בדומה לקשרים בין ו
ב- הושלמה בנייתה של באשדוד סניף האוניברסיטה שוכן באזור התעשייה הכבדה

מספר חודשים לאחר מכן, במהלך מבצע "", נורו אל העיר בשנית עשרות רקטות שיורטו רובן ככולן על ידי כיפת ברזל.

23
אשדוד
ראש האריה מסמל אגרסיביות, שמאפיינת את הקמתה של אשדוד בעמל ויגע רב לאחר הקמתה של , וגם את , שבחלקו נפלה העיר אשדוד בחלוקת הארץ ל
מהנדס העיר אשדוד יוצא למתקפה נגד מתכנן מחוז דרום ומינהל התכנון
אומדני גודל האוכלוסייה לשנת 1975 - 50,000 נפש, 35% מהם מפרנסים
העיר אשדוד זכתה באות הרשות המצטיינת בתכנון
בעקבות קריאה זו בן עמי סיפר: "לקחתי את הג'יפ ונסעתי לאורך החוף עד שהגעתי לחולות אשדוד
זו הוקמה במטרה להגן על החוף מפני פלישת אוניות בעיר פועל תיאטרון "ברמוזה", הפועל במסגרת החברה העירונית לתרבות הפנאי
היה זה הגרעין לשכונות דתיות חדשות, שקמו מאוחר יותר סביב שכונה זו למרות החוק ולאורך שנים, טורפדה הקמתו של בית החולים, גם בתמיכת "" אשר מנע את יישומו

גובהם מתנשא ל-150 מטרים והם כוללים 40 קומות משרדים ומגורים.

2
העיר אשדוד זכתה באות הרשות המצטיינת בתכנון
ביוני נערך לראשונה באשדוד בהשתתפות של כ-1,100 צועדים
אשדוד
העיר נכבשה בעת מסע המלחמה של , ולאחר מכן בין על ידי ו
מהנדס העיר אשדוד יוצא למתקפה נגד מתכנן מחוז דרום ומינהל התכנון
מאוחר יותר, כל העולים שלא היו מוכנים להתחייב על ודת, המשיכו ועברו לשכונות חדשות רבעים ד', ה', ו' וי"א