רישיון עסק. רישיון עסק

מצב זה לא מאפשר לעסק לתכנן את הוצאותיו ולוחות הזמנים שלו ומשפיע לרעה על יכולת התכנון, התזרים הכספי, ולעיתים אף על היכולת להתנהל באופן חוקי התנאי- אם מהנדס הוועדה המקומית אישר שההפרה אינה מהווה פגיעה מהותית בתכליות דיני התו"ב
אחרת, חשוף המשתמש בנכס לכתב אישום בגין עבירת בניה אולם חשוב לדעת כי בעת מכירת העסק לבעלים חדשים, אין הרישיון הקיים עובר אוטומטית לבעל העסק החדש ויש לגשת למחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית ולברר מה הפרוצדורה הנדרשת להעברת הרישיון

נותן האישור אינו חייב לקיים את המלצות הוועדה, אך אם לא קיבל את ההמלצות חובה עליו לפרסם זאת באתר האינטרנט.

26
רישוי עסקים: קבלת רישיון עסק לאחר הרפורמה • משרד טלבי גולדרט
על אף מאות העסקים טעוני הרישיון, ישנם עסקים רבים שהחוק אינו דורש רישיון עסק עבור פעילותם
רישוי עסקים: קבלת רישיון עסק לאחר הרפורמה • משרד טלבי גולדרט
זאת כמובן מבלי לפגוע במטרות חוק רישוי עסקים ובאינטרס הציבורי הגלום בהן
רישוי עסקים: קבלת רישיון עסק לאחר הרפורמה • משרד טלבי גולדרט
עקב כך, בשנים האחרונות החלה רפורמה ברישוי עסקים, בניסיון להקל על העסקים הלכודים ברשת הביורוקרטית ולאפשר לבעל העסק לצפות מראש למה יידרש ואת העלויות הכרוכות בכך כדי להסדיר את רישיונו
הטיפול בבקשה - על רשות הרישוי להחליט תך 21 יום האם היא דוחה את הבקשה, ואז יש לנמק את הדחייה בכתב, או ממשיכה בהליך בנוסף, לעסקים במסלול רישיון בתצהיר לא תיקבע תקופת תוקף קצרה מ-10 שנים, אלא באישור ועדת הפנים של הכנסת
כמו כן חנויות לממכר ביגוד, נעליים, תכשיטים ולמעשה כל מה שאינו כולל מזון או ציוד מסוכן, לא טעון רישיון עסק כל זמן שמדובר על שטח חנות הקטן מ- 800 מ"ר בנוסף הוארכו משמעותית תקופות הרישוי ל-43 עסקים שונים

צוות המשרד חבר בוועדת רישוי עסקים של לשכת עורכי הדין, ומקדם פתרונות ותקשורת מול משרדי ממשלה, מול הגורמים המאשרים בצו רישוי עסקים כיבוי אש, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, איגוד ערים, משטרה ועוד ומול הרשות המקומית.

13
רישיון עסק
על אף זאת, הדרך לדעת אם עסק טעון רישוי או לא, אינה פשוטה
תיקון 34 לחוק רישוי עסקים: מה השתנה ברפורמה? • משרד עורכות דין טלבי גולדרט
הגשת הבקשה לרישיון עסק נעשית באמצעות הגשת טופס בקשה מיוחד
תיקון 34 לחוק רישוי עסקים: מה השתנה ברפורמה? • משרד עורכות דין טלבי גולדרט
לכן, במקביל לאכיפה הפלילית צוות משרד עורכות דין טלבי גולדרט עוסק בייעוץ לעסקים בתחום רישוי העסקים ורישיונות העסק, לרבות במתן
תיקון 34 לחוק רישוי עסקים משמעותי ומחולל שינוי נרחב ומטרתו להקל על עסקים על ידי הפחתת הרגולציה והבירוקרטיה המוטלת על כתפיהם בתיקון 34 נעשו שינויים בצו: נמחקו פריטים כשהמשמעות היא ביטול של 16 סוגי עסקים מהצורך בקבלת רישיון עסק, כגון תחנת מוניות, התקנת אביזרים ברכב, הדברה תברואתית ועוד
לדוגמה- ניהול משרד רואי חשבון בדירת מגורים לא מהווה עבירה על חוק רישוי עסקים אולם כן מהווה עבירה על חוק התכנון והבניה, שכן ההיתר למבנה בו שוכן המשרד מיועד למגורים חוסר האחידות בדרישות להוצאת רישיון עסק הביאה למצבים לא סבירים בהם למשל, לרשת מסעדות יש שני סניפים בערים שונות, ולכל אחד מהסניפים הוצבו דרישות שונות כתנאי לרישיון העסק

יצרו הבדלה בין סוגי העסקים וחילקו אותם לארבע קבוצות.

16
רישיון עסק
אין הצדקה להטיל על עסק קטן כגון רפדיה את אותו הנטל כמו על עסק גדול ומורכב
רישוי עסקים: קבלת רישיון עסק לאחר הרפורמה • משרד טלבי גולדרט
מדובר על מהפכה בתחום, שכן כ- 29% מהעסקים שביקשו רישיון וסורבו, קיבלו
רישיון עסק
למרבה הצער על אף הכוונה הטובה מתעכב הביצוע, ועד היום אושרו רק 43 מפרטים אחידים מתוך מעל ל-200 פריטי רישוי עסקים המנויים בצו