ערב חג ראש השנה. הראשון במוחרם (ראש השנה האיסלאמי) (זכות)

כל זה יוגש לצד אורז בסמטי — מאודה, 4 סוגי סלטים טריים וסלסילת לחמים אקזוטית טוב לטבול במקוה לפני הכניסה לבית הקברות ואחרי היציאה ממנו
יש להכין שתי מערכות של נרות קודם החג על מנת שלא יצטרך להדביק נרות או לתקוע את הפתילות למצוף השעם בליל יום טוב השני עובד שיצא לחופשה של יום בחירה או חופשה רגילה לא חג , זכאי לקבל תשלום של והמעסיק נדרש לנכות מ של העובד

אצל האיטלקים ראו בסדר לראש השנה של יהודי רומא.

ערב ראש השנה
שני המנהגים נובעים משאיפה לצאת ידי חובה של כמה שיטות בהלכות
מתי פסח 2021
יחד עם זאת, לכל עובד יש 2 של חופשה במהלך שנה קלנדרית של עבודה ולכן, עובד שהודיע על יום עבודה כלשהו כיום בחירה, יהיה רשאי להיעדר ממקום העבודה וללא הסכמת המעסיק
ראש השנה 2020
ככל שאקבל תגובה, אעדכן בהתאם
יש שנוהגים לערוך אותו לפני ו, ויש הנוהגים לעשותו דווקא לאחר ברכת המוציא קרא קרא היא מין ממשפחת ה אך לא ברור לחלוטין לאיזה מין הכוונה
קערה למאכלי ראש השנה המסורתיים — חלקם מהתלמוד, חלקם מנהגים שהתפתחו בתפוצות ישראל מקור המנהג בדברי ה ב ב : "אמר אביי: השתא דאמרת 'סימנא - מילתא היא', יהא רגיל איניש למיכל ריש שתא: קרא ורוביא, כרתי, סילקא ותמרי יש להוסיף כי עבודה בערב חג, חייבת להסתיים לכל היותר עד 3 שעות מכניסת החג

מי שאמר סליחות במשך רוב חודש אלול לפני עלות השחר, ובערב ראש השנה התעכב עד אחרי עלות השחר, יאמר נפילת אפים בסליחות אף על פי שכבר עלה השחר עיין מג"א תקפ"א ס"ק י"ג.

16
ראש השנה 2020
ואם יש להן מזה בושה או עוגמת נפש, יעמדו במרחק ד' אמות מהקברים עיין
ערב ראש השנה
על פגיעה קשה בחסרי ישע ערב ראש השנה, ע"י "ועדת הרבנים לתקשורת", שחסמה את המספר של "עמותת חסדי יוסף", שמסייעת לנזקקים במגזר החרדי
ראש השנה (זכות)
אכילתו אינה נפוצה אך נזכרת למשל אצל ר' הממליץ להכין ממנו ריבה