אפשר גם אחרת כיתה ט חלק א. אפשר גם אחרת, כיתה ט' חלק א' (אפור)

תעיזי מל"מ מכון ויצמן, רחובות 44 2 ז חרדי שילובים במתמטיקה, חלק ג' מסלול כחול - כיתה הטרוגנית, רמות א',ב' תקן בסיסי צוות מכון ויצמן תרבות לעם 2013 2 ז ממלכתי וממלכתי דתי אפשר גם אחרת, חלק א' - כיתה הטרוגנית תקן בסיסי הטכניון והיחידה לחינוך מתמטי בע"מ טכניון + היחידה לחינוך מתמטי בע"מ 2012 3 ז ממלכתי וממלכתי דתי אפשר גם אחרת, חלק ב' - כיתה הטרוגנית, רמות א',ב' תקן בסיסי הטכניון והיחידה לחינוך מתמטי בע"מ טכניון + היחידה לחינוך מתמטי בע"מ 2012 3 ז ממלכתי וממלכתי דתי אפשר גם אחרת, חלק ג' - כיתה הטרוגנית, רמות א',ב' תקן בסיסי הטכניון והיחידה לחינוך מתמטי בע"מ טכניון + היחידה לחינוך מתמטי בע"מ 2012 3 ז ממלכתי וממלכתי דתי השבחה לכיתה ז' - חלק א' - כיתה הטרוגנית תקן בסיסי צוות המכון לקידום ההוראה, הלמידה והאינטגרציה החברתית יבנה בונוס 2013 3 ז ממלכתי וממלכתי דתי השבחה לכיתה ז' - חלק ב' - כיתה הטרוגנית, רמות א',ב' תקן בסיסי צוות המכון לקידום ההוראה, הלמידה והאינטגרציה החברתית יבנה בונוס 2013 3 ז ממלכתי וממלכתי דתי השבחה לכיתה ז' - חלק ג' - כיתה הטרוגנית, רמות א',ב' תקן בסיסי צוות המכון לקידום ההוראה, הלמידה והאינטגרציה החברתית יבנה בונוס 2013 3 ז ממלכתי וממלכתי דתי לעשות מתמטיקה - אתגרים ופעילויות העשרה מתמטיים - מצוינות תקן בסיסי א תעיזי מל"מ מכון ויצמן, רחובות 44 2 ז חרדי שילובים במתמטיקה, חלק ב' מסלול כחול - כיתה הטרוגנית, רמות א',ב' תקן בסיסי צוות מכון ויצמן תרבות לעם 2012 2 ז חרדי שילובים במתמטיקה, חלק ג' מסלול ירוק - רמות ג', מיצוי תקן בסיסי ב
תעיזי מל"מ מכון ויצמן, רחובות 2015 2 ז ממלכתי וממלכתי דתי מתמטיקה משולבת כיתה ז', מסלול ירוק - חלק ג' - רמות ג', מיצוי תקן בסיסי ב

ניתן לקבל הסברים מתלמידים מצטיינים ולהעלות בקשות לעזרה ל.

18
אפשר גם אחרת, כיתה ט' חלק ב' (אפור)
רשימת ספרי הלימוד המאושרים לא כוללת ספרי עזר, ספרי עיון וספרי העשרה, ובכל מקרה אין לחייב תלמידים לרכוש ספרים אלו
אפשר גם אחרת
מאגר הפתרונות מכסה את כל ספרי הלימוד ובתי הספר בישראל ב-47 מקצועות לימוד
אפשר גם אחרת, כיתה ט' חלק א' (אפור)
ספרי לימוד שאין מתחילים ללמוד בהם בתחילת שנת הלימודים ייכללו ברשימת הספרים, אולם התלמידים לא יתבקשו לרכוש אותם מראש
Personalized content and ads can be based on those things and your activity like Google searches and videos you watch on YouTube יקואל משבצת 2015 2 ח ממלכתי וממלכתי דתי מתמטיקה לכיתה ח', חלק א', סדרת צמרת - כיתה הטרוגנית, רמות א',ב' תקן בסיסי א
לוזון למדא 2012 3 ז ממלכתי וממלכתי דתי עשר בריבוע, חלק ג' - כיתה הטרוגנית, רמות א',ב' תקן בסיסי ד מטעמי חיסכון ומטעמי חינוך לחיסכון אסור בהחלט לכתוב בספרי לימוד או להשתמש בהם כחוברות עבודה שהתלמיד צריך לכתוב בהן למעט מקרים שאושרו כיוצאים מן הכלל, כמפורט בהודעה 6

כל זאת כדי למנוע מצב שבו הספרים נרכשים ואין משתמשים בהם, וכן כדי לפזר את ההוצאה הכספית של ההורים על פני חודשים נוספים.

אפשר גם אחרת, כיתה ט' חלק א' (אפור)
שלו יצחק שלו ואתי עוזרי 2012 3 ז ממלכתי וממלכתי דתי מתמטיקה לכיתה ז' סדרת צמרת, חלק ג' - כיתה הטרוגנית, רמות א',ב' תקן בסיסי א
Before you continue to YouTube
זקוב המרכז הישראלי למצוינות בחינוך 2015 1 ח ממלכתי וממלכתי דתי קפיצה לגובה קפ"ל לכיתה ח', חלק א' - רמות ג', מיצוי תקן בסיסי חינוך מתמטי בע"מ חינוך מתמטי בע"מ 2015 2 ח ממלכתי וממלכתי דתי קפיצה לגובה קפ"ל לכיתה ח', חלק ב' - רמות ג', מיצוי תקן בסיסי חינוך מתמטי בע"מ חינוך מתמטי בע"מ 2015 2 ט חרדי שילובים במתמטיקה לכיתה ט' חלק א' מסלול ירוק - רמות ג', מיצוי תקן בסיסי צוות מכון ויצמן תרבות לעם 2016 2 ט חרדי שילובים במתמטיקה לכיתה ט' חלק א' מסלול כחול - כיתה הטרוגנית, רמות א',ב' תקן בסיסי צוות מכון ויצמן תרבות לעם 2016 2 ט חרדי שילובים במתמטיקה לכיתה ט' חלק ב' מסלול ירוק - רמות ג', מיצוי תקן בסיסי צוות מכון ויצמן תרבות לעם 2016 2 ט חרדי שילובים במתמטיקה לכיתה ט' חלק ב' - כיתה הטרוגנית, רמות א',ב' תקן בסיסי צוות מכון ויצמן תרבות לעם 2016 2 ט ממלכתי וממלכתי דתי אפשר גם אחרת לכיתה ט', חלק א' אפור - רמה א' תקן בסיסי צוות חינוך מתמטי והטכניון חינוך מתמטי בע"מ 2015 2 ט ממלכתי וממלכתי דתי אפשר גם אחרת לכיתה ט', חלק א' כתום - רמה ב, כיתה הטרוגנית תקן בסיסי צוות חינוך מתמטי והטכניון חינוך מתמטי בע"מ 2015 2 ט ממלכתי וממלכתי דתי אפשר גם אחרת לכיתה ט', חלק ב' אפור - רמה א' תקן בסיסי צוות חינוך מתמטי והטכניון חינוך מתמטי בע"מ 2015 2 ט ממלכתי וממלכתי דתי אפשר גם אחרת לכיתה ט', חלק ב' כתום - רמה ב, כיתה הטרוגנית תקן בסיסי צוות חינוך מתמטי והטכניון חינוך מתמטי בע"מ 2015 2 ט ממלכתי וממלכתי דתי מצוינות רחובות, מאגר פעילויות לכיתה ט' תקן בסיסי צוות מכון ויצמן מל"מ מכון ויצמן, רחובות 2016 ט ממלכתי וממלכתי דתי מתמטיקה בראייה אחרת ט' - כיתות תל"ם, מפתנים והחינוך המיוחד מב"ר, אתגר תקן בסיסי ר
אפשר גם אחרת
שלו יצחק שלו ואתי עוזרי 2015 2 ח ממלכתי וממלכתי דתי מתמטיקה לכיתה ח', חלק ב' - כיתה הטרוגנית, רמות א',ב' תקן בסיסי ר