זרוע הים. זרוע היבשה

משנת 2007 מתקיימות עבודות מטה רחבות היקף במטרה לקבוע גבולות גזרה בין החילות שחזרו לאגפים לבין הזרוע וכן חלוקת סמכויות בין גורמי האמל"ח והתקשוב הפנים-זרועיים לבין החט"ל וחטיבת התקשוב שעתידה לקום בזרוע בעקבותם, שר הביטחון , שתמך בהקמת המפכ"ש, מינה באוגוסט את לחקור את תפקוד וארגון כוחות היבשה בצה"ל
בנובמבר נקבע כי החל מ-18 בדצמבר, שלישות ארבעת החילות הכפופים למפח"ש תתמקם ב שלפני כן שימש את מפקדת הפעלת כוחות היבשה ב נעשית על ידי באמצעות ה פקמ"רים שבראשם אלופי הפיקודים, וכן באמצעות אמ"ץ שגם בראשו קצין בדרגת אלוף ר' אמ"ץ

הציוד המערכתי כולל אמצעי , אמצעי , , אמצעי הישרדות בשטח, אספקה ומזון, ו, כלי רכב כגון או ועוד.

זרוע היבשה
אולם כשלבסוף הוקם הגוף ב-1983, לא היה זה על פי מתווהו של טל ועיקר הדגש היה ריכוז הסמכויות בנושא בניית הכוח אך לא הפעלת כוח, כזרוע מקבילה לזרוע האוויר והים
זרוע היבשה
ב- הודיע על שינוי גדול בלחימת היבשה, שעיקרו — לצד קליטת חדשים, ו משופרת — הוא מעבר ל וצוותי קרב במקום החטיבות הנפרדות שיש היום ל ול
זרוע היבשה
ב-1977 נערכו דיונים בו בראשות , שציין בדיעבד את הצלחת ה ב כעדות לצורך במסגרת-על לכוחות היבשה
שינויים ארגוניים נרחבים אלה יידונו ויישומם יתבצע בפועל בהמשך התר"ש תוכנית רב-שנתית ביוני החלה הקמת - חטיבה ניסיונית על בסיס , ו, שתפתח ותבדוק את תפישת
במרץ , עם מינויו של ל, הוחל בהאצת העבודה לקראת מימוש תוכנית "צה"ל 2000" בעבר היה ידוע בשמות "מפקד מפקדת חילות השדה" מפח"ש ו"מפקד מפקדת זרוע היבשה" מז"י

ב-1983 הוקמה לראשונה מִפקדת חֵילות השדה מפח"ש.

זרוע היבשה
בתערוכה הוצגו אמצעים טכנולוגיים רבים וכן התקיימו כנסים והרצאות של קצינים בכירים מהארץ ומהעולם
זרוע היבשה
המטרה בהקמת הזרוע הייתה להביא למיצוי מיטבי של כוח האדם שבמסגרת כוחות היבשה והמשאבים העומדים לרשותה לצורך הגברת האפקטיביות המבצעית והניהולית של צה"ל
זרוע היבשה
לוי הסכים אך דרש לשנות את השם למפח"ש באותה התקופה מעמדם של החילות היה משמעותי והמהלך להקמת מפקדה איים לפגוע בסמכויותיהם
ב-1999, במסגרת התוכנית "צה"ל 2000" הוקמה על-בסיס המפח"ש מפקדת הזרוע לבניין הכוח ביבשה, וזו שינתה בהמשך את שמה ל מפקדת זרוע היבשה מז"י , וב- ל זרוע היבשה ז"י זרוע היבשה סמל זרוע היבשה פרטים כינוי זרוע היבשה מדינה ישראל שיוך סוג זרוע בסיס האם אירועים ותאריכים תאריך הקמה פיקוד יחידת אם דרגת המפקד מפקד נוכחי מפקדים מפורט בהמשך הערך זרוע היַבשה ז"י היא זרוע רב-חילית המאגדת את חילות היבשה הלוחמים של , ואחראית ל היבשתי של צה"ל
לפי הנחייתו, התהליך צפוי היה להסתיים ב , אז כביכול אמורה הייתה להסתיים הכפפתם של כל הגופים והסמכויות הרלוונטיים לזרוע נכון להיום, עוד לא ניתנו לזרוע סמכויות הפעלת הכוח החיל מפעיל , , מערך איכון ו

פועל באופן רגלי וממוכן באופן מתמרן ומסייע במגע עם האויב גם הוא בטיהור שטחים וכיבוש יעדים, בטיפול בבתים ממולכדים, , , הפעלת בשדה הקרב, וגישור, , ופיצוץ תשתיות האויב.

30
זרוע היבשה
ב-1975 הרמטכ"ל מינה את לבחון את ארגון כוחות היבשה, והתוכנית שהוגשה תוכנית המפח"ש ואומצה על ידי הרמטכ"ל, המליצה על השארת המבנה הקיים והתבססות על החילות כמבנה עיקרי הכפוף לרמטכ"ל
זרוע היבשה
בראש הזרוע עמד אז האלוף
זרוע היבשה
אמצעי הלחימה כוללים , , , רק"ם ועוד