אחד העם חיפה. אחד העם

Ahad Ha-am: The Zionism of the Future במרפאה מטפלים בילדים ומתבגרים, בגילאי 6-18
עלינו להיות זהירים בהנהגתנו עם עם נכרי שאנו באים לגור בתוכו מחדש, להתהלך איתו באהבה וכבוד, ואין צריך לאמר בצדק ובמשפט ביקורתו של אחד העם הופנתה כלפי משך הזמן הקצר שבו הרצל מצפה להקים בפלשתינה מדינה חדשה שמתפקדת ומשגשגת, להעלות לשם מספר רב של יהודים וכך לבטל את הסיבות לאנטישמיות במקומות שמהם יעלו היהודים

.

15
אסתר שימקין
הם בוכים מאכזבה, ממפח נפש ומחוסר יכולת נפשית ומעשית לחזור אל הציונות הראשונית האמיתית שלהם, כי כל הרוח יצאה מהמילה ציונות
מרפאת ילדים ונוער
לא די בכך שהמדינה היהודית תהווה בית לאומי ומקלט בעבור היהודים — עליה להיות בעלת תכנים רוחניים שיצדיקו את קיומה; להיות מדינת , 'מגדלור מוסרי' אוניברסלי
מרפאת ילדים ונוער
את שיקומה של היהדות ביקש אחד העם לבסס ללא הממד הדתי שלה, אך הטיף לשמירה על זיקה ואהדה ל וכן להתרכזות בעולם היהודי הישן ופיתוחו והרחבתו באיטיות, כך שתיווצר המשכיות לעם
אחד העם היה עורך קפדני, ולעיתים קרובות ערך וליטש את המאמרים והיצירות בצורה יסודית, כדי שיתאימו לרמה הגבוהה שרצה להשיג אבל אין אני מוחה לא כנגד מר מאקס נורדא ולא כנגד מר אשר גינצבורג, כי אם כנגד כל המחאות", אבל מיד הוא מוסיף ואומר: "וכנגד העניין אשר אתם בעריצותכם עושים אותו לכלי מפץ בחשבכם כי הדבר הנוגע לכם נוגע אל כל העם"
אין הגמוניה לדת אחת על פני חברתה והשפה העברית היא רק אחת מהשפות המדוברות במקום

העורכים החשובים של כתב העת היו: אחד העם 1896 - 1902 יוסף קלוזנר, ביאליק ובשנתיים האחרונות.

אסתר שימקין
לאחר נישואיו בשנת 1873 לרבקה בת מרדכי שניאור זלמן שניאורסון בן , המשיך בלימודיו הפרטיים, בייחוד בתחומי ה וה
מרפאת ילדים ונוער
ומה עושים אחינו בארץ ישראל? אך בקונגרס השישי הפכה ציון ל, וכל הבסיס של אמונתם התמוטט מול עיניהם, וזו הסיבה לבכיים
אחד העם
אחד העם היה ממנהיגי , והוביל קו בקרב חברי הארגון החילוניים לפיו "לברית בין חרדים וחופשיים ערך גבוה יותר מהחלת רפורמה דתית בעם היהודי" אחד העם דגל בציונות כמרכז רוחני של ה