שבועת היפוקרטס. קולה של שבועת הרופא

לטיפול, וללא טיפול, אני לא ראיתי או שמעתי על חיי אדם מהעובדה שאתה לא צריך אי פעם לחשוף, אני שומר על שתיקה להאמין דברים כאלה בסוד אליבא ד, מחשובי הרופאים בתקופה מאוחרת יותר, פוליבוס הוא שנחשב כממשיך דרכו של היפוקרטס
ב, אימצו הרופאים ה את שיטותיו של היפוקרטס ישנו עיקרון חשוב נוסף של הרפואה ההיפוקרטית, הלא הוא ה"משבר", נקודה במהלך המחלה שבה או שהמחלה תחל לגבור על החולה ולהביאו עד לסף , או שיתרחש ההפך הגמור והתהליכים ה יובילו להחלמתו המלאה של המתרפא

השבועה נחשבת כבסיס ל המודרנית, אולם היא לא מהווה מסמך משפטי מחייב.

19
היפוקרטס
שבועת היפוקרטס: מיתוסים ואשליות
The New England Journal of Medicine
היפוקרטס
ועזרתם לאדם החולה באשר הוא חולה, אם זר אם נכרי, אם אזרח נקלה ואם נכבד I, Cosenza Italy : Edizioni Pubblisfera
I will not use the knife, not even, verily, on sufferers from , but I will give place to such as are craftsmen therein תן לי להזכיר לך קורא יקר, כי ביוון עתיק, נושא שהיה היפוקרטס, רוב הרופאים חי בנוחות על ידי עמלות שקיבלו ממטופלים

כתוצאה מ" חוסר הזנגביל "הוא שוב בתשלום מינה עובדים רפואיים" מושחתים באופן יסודי ".

שבועת היפוקרטס: מיתוסים ואשליות
החיבור ההיפוקרטי "על הרופא" מורה כי שומה על הרופאים להיות תמיד הגונים, רגועים, מבינים, רציניים ומטופחים כדבעי
שבועת הרופאים
Hippocratic Oath
בשבועה מתחייב הרופא לנסות להציל חיים, , לנהוג בטוהר מידות ולשמור על
In its original form, it requires a new physician to swear, by a number of , to uphold specific ethical standards שמיעת התגובה השלילית, הוא הציע
ב, יוחסו תוכני הקורפוס בשלמותם להיפוקרטס והם תאמו על פי רוב לעקרונותיו; אשר על כן, כפי הנראה, זכה הקורפוס להוודע ברבים על שמו של הרופא הדגול עם מסות הקורפוס הראויות במיוחד לציון נוכל למנות את ""; "ספר האותות המבשרים"; "על תוכנית הטיפול במחלות חריפות"; "פתגמים"; "על רוחות, מקווי מים ואתרים"; "אמצעי הצמצום"; "על המחלה הקדושה"; ועוד רבים אחרים

היפוקרטס הקפיד על רישום קבוע של רבים מתסמיני חוליו, לרבות התכווצויות, , , , תזוזות ו.

5
קולה של שבועת הרופא
מיוחסים לו התיאורים הראשונים של ה ושל וסימנים אבחנתיים חשובים למחלת ה המוגלתית כרונית, ל ול הכחלונית
קולה של שבועת הרופא
In light of this fact, several updates to the oath have been offered in modern times, some facetious
שבועת הרופאים
אבל בואו התקשורת שלך להיות, כן, כן;לא, לא;שום דבר יותר מזה מגיע מרוע " מאט