עיריית רעננה ארנונה. עיריית רעננה תפסיק לגבות תוספת ארנונה נוספת של 5.5%

נתבעת סדרתית יצוין כי התביעה הנוכחית היא אחרונה בשורה של תביעות ייצוגיות שהוגשו בשנתיים האחרונות כנגד עיריית רעננה בגין של ארנונה, לרבות העלאת גובה הארנונה בשיעור גבוה מהמותר שנחשפה ב"גלובס", ושבעקבותיה חדלה רעננה מהפרקטיקה תשלום ארנונה באמצעות מענה קולי ממוחשב 24 שעות ביממה בטלפון 03-9275803 רוצים לקבל את הארנונה ישירות למייל? כמו כן, קבעה שופטת בית המשפט המחוזי-מרכז מיכל נד"ב, כי "הודעות חיוב חדשות לא יכללו את התוספת הבלתי מאושרת"
בקשה ל על סך 51 העותרים טענו כי העלאת הארנונה מעל שיעור העדכון השנתי מותנית באישור שרי הפנים והאוצר, אך השרים טרם אישרו זאת

גביית מס בחוסר סמכות, בוודאי שבמודעות מלאה ובכוונה תחילה, היא סטייה חמורה מהמשפט המנהלי ומעקרונות יסוד של מדינה דמוקרטית.

29
תשלומי העירייה
השירות דורש הרשמה למערכת תיק תושב והזדהות כמנוי
עיריית רעננה תפסיק לגבות תוספת ארנונה נוספת של 5.5%
את התביעה הייצוגית הגישו עורכי הדין עדי מוסקוביץ ושלומי אבני ממשרד פלג, כהן, דויטש, מוסקוביץ, שמתמחה במיסוי עירוני
תשלומי העירייה
יש לציין כי עד כה אפשרה העירייה למחזיקים בנכסים בעיר שלא לשלם את תוספת העדכון עד לקבלת האישור"
בנוסף, העירייה לא שלחה הודעה כנדרש בחוק על ההתייקרות החריגה ודרשה הודעה בכתב ממי שאינו רוצה לשלם תוספת, "תוך שהיא מאיימת לחייב אותו בריבית פיגורים בשיעור 9 לטענת התובע, במשך 28 שנים חויב ביתו בארנונה לפי שטח של 290 מ"ר
השני: הכללת שטחים שלא חויבו עד כה, וגבייה רטרואקטיבית מעיריית רעננה נמסר בתגובה: "העלאה של הארנונה בשיעור 5

לפי כתב התביעה, היא כוללת בהערכה "שמרנית ביותר" כ-2,000 בתי-אב, מהם נגבו שלא כדין לכאורה בסך-הכול 51.

21
תושבי רעננה: העירייה מחייבת רטרואקטיבית על ארנונה
משרד הפנים דן בנושא בימים אלה ואנו מקווים לקבל את האישור כבר בימים הקרובים
תשלומי העירייה
האחד: הכללת שטחים שאינם ברי-חיוב, למשל שטחים שהם למעשה פתוחים, לטענת העותרים
תשלומי העירייה
תוכלו לקבל מידע לשרותים השונים והמגוונים ממערכות עיריית הרצליה