שידור מעמ מקוון. מערכת רישוי מקוון

Value : '' }} {{ item
ביצוע רישום מקוון למערכת לאחר הנפקת הכרטיס - על מנת לעבוד במערכת רישוי מקוון של עיריית תל אביב-יפו, יש להירשם למערכת עם הכרטיס החכם אשר ברשותכם במסגרת תיקון מס'' 37 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975 אשר פורסם בחודש יולי 2009 הוחלה חובת הגשת דיווח מפורט לעוסקים בגין העסקאות והתשומות, חובת הדיווח הינה באופן מקוון

לתיאום הגעה לצורך אישור הכרטיס, יש לפנות למוקד רישוי מקוון בטלפון: 03-7247777 שלוחה 2, תת שלוחה 1.

13
מערכת רישוי מקוון
הדיווח המפורט הינו שידור מקוון של רשומות בקובץ במבנה שנקבע של כל חשבוניות המס, ההכנסות, שהוציא העוסק בתקופת הדיווח השוטפת, כל חשבוניות התשומות ששולמו על ידי העוסק וכן כל רשימוני הייבוא
מערכת רישוי מקוון
המערכת הינה חלק ממהפכת הרישוי המקוון, שכללה בין השאר סריקה של כל תיקי הבניין כדי שניתן יהיה לעיין בהם מהבית ללא צורך בהגעה לעירייה, מערכת מידע מבוססת G
שידור דוח מקוון
S, שליחת טופסי 4 ותעודות גמר עם שליח עד הבית, ועוד
תנו לאשף בחירת המוצר של ריווחית לעזור לכם לבחור את הפתרון הנכון לעסק שלכם Value : '' }} {{item
יש לפרט לגבי חשבוניות ההכנסות וההוצאות: יתרות פתיחה, מספר עוסק במע"מ של ספקים ולקוחות, תאריכים, מספרים סידוריים וסכומים כוללים החלת החובה על העוסקים הינה באופן מדורג כאשר בכל שנה נוספים עוסקים נוספים למעגל החייבים בדיווח מקוון

Value : '' }} {{ item.

שידור דוח מקוון
הנפקת כרטיס חכם - 2
מערכת רישוי מקוון
המערכת המקוונת פותחה בהתאם לצרכים ולמאפיינים הייחודיים של העיר ומתממשקת עם שאר מערכות המחשוב העירונית, שמטרתן לשפר את השירות ולייעל את ההליכים, לתרום לאחידות, שקיפות, מקצועיות ולקצר את לוחות הזמנים
מערכת רישוי מקוון
Value : '' }} {{ item