עשרת הדיברות סרט. עשרת הדיברות

וראיתי לתת טוב טעם בהשמעת ה' לישראל שני דברות 'אנכי' ו'לא יהיה לך', אנכי היא עיקר ושורש כל , לא יהיה לך וגו' היא עיקר ושורש כל בינתיים חיים בני ישראל כעבדים ומצפים לגואל שהובטח להם ויוציא אותם לחופשי
עשרת הדיברות נקראים ב ב שלוש פעמים בכל שנה — בקריאת בפרשת יתרו ובפרשת ואתחנן, ופעם שלישית בקריאת התורה ב ה בו קוראים את סיפור מעמד הר סיני מספר שמות החלק השני ממוקם בעולם המודרני ומספר משל על חשיבותן של עשרת הדיברות

בדומה לכך בנה גם החכם הקראי את ספרו אשכול הכופר: דיון בכלל מצוות התורה סביב רשימת עשרת הדברות.

17
עשרת הדיברות (2006)
חזרנו אל הסרט כדי לבדוק איך הוא עובד היום, מה הפך אותו לאפוס בלתי נשכח ומה קרה לכוכביו עם השנים? המהר"ל מסביר שההורים ביחס לבניהם, הם מעין "אלוהים פרטים" של האדם, מכיוון שהם בוראים אותו, נותנים לו קיום ועמידה בעולם ומטמיעים בו את אישיותם, ואף מחנכים אותו לאמונה באל אחד
נשמה יתרה
הקהל התלהב אף הוא ונהר אל בתי הקולנוע בהמוניו
footagefirm.com
איסור על נשיאת שם השם לשווא ערך מורחב — פירשו את הדיבר הזה באיסור להישבע בשמו של ה' לשווא או להזכיר את שמו של ה' לשווא, אך פרשנים נוספים הוסיפו שאפשר גם לראות בו איסור לבוא בשמו ולהתחזות לנציגו עלי אדמות כאשר האדם אינו בא בכוונה שכזו, או להתפלל ולברך ללא שום כוונה
קיים דמיון רב בין שני קודקסים אלו, אולם ישנו הבדל אחד עיקרי ביניהם: בעוד שחוקי חמורבי היו ברובם חוקים שבין אדם לחברו, חוקי התורה היו חוקים מעורבים, שיש בהם גם ציווים כלפי האל, כמו איסור על עבודת אלילים הוא אהוב על כולם ובייחוד על נפרטיטי, המיועדת להינשא ליורש העצר
הוא מגיע לכנען, שם הוא מתחתן ומוליד ילד, ואז נקרא ע"י אלוהים לשחרר את בני-ישראל מעבדות מצרים קליפים אלו יאפשרו לכם להתרשם מסגנון הסרט

בת פרעה מוצאת את משה ומאמצת אותו.

MoriDim
הם צדקו, "עשרת הדיברות" אכן היה הצגה שכמותה לא נראתה עד אז
footagefirm.com
הסרט מגולל את חיי משה מינקותו כתינוק עברי שגדל כנסיך מצרי ועד שהפך למנהיג העבדים העבריים והוציא אותם ממצרים
נשמה יתרה
דה מיל אף ניצב בהקדמה על במה מול וילון ומסביר על איך הסרט נוצר, על המחקר שנעשה כהכנה ועל הכבוד לסיפור המקראי