משוואת שיפוע. שיפוע

שגיאה תהיה לחסר במונה את B מנקודה A ובמכנה להחליף ולחסר את A מנקודה B המשמעות היא שאם רוצים לדעת מה השיפוע של הפונקציה בנקודה מסויימת, אפשר להציב ערך זה בנגזרת ולמצוא את השיפוע
תרגילים בחלק זה נפתור תרגילי משיק מסוגים שונים את השיפוע אתה לומד מהנתון של ישר מאונך

אז שיפוע הישר המאונך לו הוא 0.

מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/ישר/משוואת הקו הישר
הסבר מפורט למציאת חיתוך כאן ולאחר שתמצא את החיתוך מוצאים את משוואת הישר על פי שיפוע ונקודה
Before you continue to YouTube
השיפועים של ישרים מקבילים הם שיפועים שווים
מציאת שיפוע ישר
נקבל את נקודת החיתוך עם אחד הצירים יגידו שהישר המבוקש עובר דרך נקודת החיתוך עם אחד הצירים
הסבר כיצד מתגברים על המכשולים הללו ניתן לקבל גם בוידאו שלמעלה או בטקסט שלמטה הסבר נוח לחלק את משוואות הישר לעולות ויורדות
מכפלת השיפועים של ישרים מאונכים היא 1- אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת ב שלו

כל אחד מחלקי הדף כולל הסברים מילוליים, הסברים בוידאו ותרגילים.

17
משוואת משיק
סעיף 2: מציאת משוואת הישר L
נוסחת משוואת הישר, נוסחה למציאת שיפוע
שיטה נוספת, ארוכה במקצת, אך חוסכת את ידיעת הנוסחות בעל-פה היא הצבת 2 הנקודות בתבנית פונקצית ישר, ולקבל 2 משוואות ב2 נעלמים ממעלה ראשונה, אותן אנחנו יודעים לפתור
משוואת ישר לפי שתי נקודות
שני הישרים עוברים בנקודה A ולכן נוכל למצוא אותה שים לב כי לא ניתן להניח כי הנקודה A נמצאת על הציר האנכי, גם אם זה נכון :