רישום לקורסים טכניון. קורסי הסמכה באביב

תגליות מדעיות 1 נסר , עדי - מרצה הסמכה תגליות מדעיות 2 נסר , עדי - מרצה הסמכה מכניקה וגלים כן נוימן , מיכל - מרצה הסמכה מעבדה לפיזיקה 1מ כן קניגל , עמית - מרצה ואחראי הסמכה מעבדה לפיזיקה 2מ כן סטיינהאור , ג'ף - מרצה הסמכה מעבדה לפיזיקה 2 מח סטיינהאור , ג'ף - מרצה הסמכה מעבדה לפיזיקה 1ח קניגל , עמית - מרצה ואחראי הסמכה מעבדה לפיסיקה 2מפ' כן קניגל , עמית - מרצה ואחראי הסמכה מעבדה לפיסיקה 3 כן כהן , אורן - מרצה ואחראי הסמכה פיזיקה סטטיסטית ותרמית כן כפרי , יריב - מרצה ואחראי הסמכה מעבדה לפיסיקה 4מח כן קניגל , עמית - מרצה ואחראי הסמכה מעבדה לפיסיקה 3מפ' פ כן קניגל , עמית - מרצה ואחראי הסמכה פיזיקה 1 מרטיסקאינן , חנה - מרצה ואחראי הסמכה פיזיקה 2 כן בונין , גיא - מרצה הסמכה פיזיקה 3 עכאשה , מוחמד - מרצה ואחראי הסמכה פיזיקה 1מ כן נסר , עדי - מרצה ואחראי הסמכה פיזיקה 3ח הכהן - ג'ורג'י , שי - מרצה ואחראי הסמכה פיזיקה 2ממ כן מרטיסקאינן , חנה - מרצה ואחראי הסמכה פיזיקה 2פ' כן ברגמן , אורן - מרצה ואחראי הסמכה פיזיקה 2ל' כן בונין , גיא - מרצה הסמכה מעבדה לפיזיקה 1 קניגל , עמית - מרצה ואחראי הסמכה מעבדה לפיזיקה 2 סטיינהאור , ג'ף - מרצה ואחראי הסמכה מרחבי זמן וחורים שחורים סוקר , נועם - מרצה ואחראי הסמכה אופטיקה שגיא , יואב - מרצה ואחראי הסמכה דוח סגל מחקר סתיו שדמי , יעל - מרצה ואחראי הסמכה דוח סגל מחקר אביב שדמי , יעל - מרצה הסמכה פרויקט כפרי , יריב - מרצה ואחראי הסמכה אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה כן פרץ , חגי - מרצה ואחראי משותף פיזיקה 2 ר עכאשה , מוחמד - מרצה ואחראי הסמכה מעבדה לפיזיקה 5ת קרסיק , יעקב - מרצה ואחראי הסמכה מעבדה לפיזיקה 6ת קרסיק , יעקב - מרצה ואחראי הסמכה פרויקט ת כפרי , יריב - מרצה ואחראי הסמכה פיזיקה קוונטית 1 כן אוירבך , אסא - מרצה ואחראי הסמכה פיזיקה של גרעינים וחלקיקים יסודיים כן טרם , שלומית - מרצה ואחראי משותף פיזיקה של זורמים פרישמן , אנה - מרצה משותף סמינר בפרקים נבחרים בפיזיקה חורף רוזן , יורם - מרצה ואחראי משותף סמינר בפרקים נבחרים בפיזיקה-אביב רוזן , יורם - מרצה משותף תורת האינפורמציה הקוונטית ארד , איתי - מרצה ואחראי משותף מערכות קוונטיות מקרוסקופיות קרן , עמית - מרצה ואחראי משותף תורת הקוונטים של החומר 1 טורנר , ארי - מרצה ואחראי משותף שיטות סטטיסטיות ונומריות בפיזיקה קחומוביץ' , אנריקה - מרצה משותף נושאים בפיזיקה תיאורטית 1 בראון , ארז - מרצה ואחראי משותף ביו-פיזיקה של התא כן קרן , כנרת - מרצה ואחראי משותף תורת המיתרים למתחילים רזמט , שלמה - מרצה משותף אסטרופיסיקה תצפיתית בכר , אהוד - מרצה ואחראי משותף

.

קורסי הסמכה באביב
קורסי הסמכה באביב
קורסי הסמכה באביב

.

13
קורסי הסמכה באביב
קורסי הסמכה באביב
קורסי הסמכה באביב