עיריית רחובות תשלום ארנונה. ארנונה

קבלת תלוש הארנונה בדואר האלקטרוני ידידותית לסביבה
בהעברת זכויות בנכס מאשרת העירייה שכל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס שולמו במלואם הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס

כתובת: עיריית אילת, סיטי סנטר קומה ב טלפון:08-6367127 פקס:08-6367171 קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 13:00 — 08:00 יום ג' 12:00 — 08:00 יום ג' 18:30 — 16:30 מענה טלפוני: ימים א' — ה' 13:00 — 08:00 לפניות בכתב ניתן להעביר דוא"ל moked-g eilat.

ארנונה ותשלומים
עיריית אילת מזמינה אותך לבצע את כל הפעולות, מכל מקום, בכל זמן ובקליק אחד בלבד! ניתן להגיע בימים א'-ה' בשעות 14:30-08:00 ללא צורך בתיאום מראש
ארנונה
מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב , התשנ"ג-1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה ארנונה כללית ברשויות המקומיות , התשס"ז — 2007
ארנונה ותשלומים
הנפקת התעודה מותנית בהגעה פיזית ללשכת מנהל האגף, אבן גבירול 69, קומה 5 חדר 557
לצורך רישום משכנתא בטאבו מאשרת העירייה שכל חובות הארנונה המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס שולמו במלואם תהליך הנפקת התעודה נעשה באגף לגביית ארנונה ומים
מועצת העירייה רשאית לחרוג מהוראות מסוימות בתקנות הסדרים, בכפוף לאישור חריג מאת שר הפנים ושר האוצר באמצעות אתר העירייה ניתן לבצע פעולות רבות מבלי להגיע אלינו

הגדרת "מחזיק": אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר.

ארנונה
התעודה תימסר ללקוח במעמד הגעתו לעירייה לאחר תשלום האגרה
ארנונה ותשלומים
תלוש ארנונה בדואר אלקטרוני לקוחות הרשומים כמחזיקים בארנונה של נכס, יכולים לקבל את תלוש הארנונה ישירות אל הדואר האלקטרוני
ארנונה
תושבים חברי מועדון דיגיתֵל- באפשרותכם לבצע תשלום מקוון, לצפות בתלושים קודמים וביתרות לתשלום וליהנות משירותים נוספים -
תוקפו של אישור חריג, אף אם ניתן במהלך השנה, הוא מה-1 בינואר של אותה שנה תעודה לרשם המקרקעין על פי סעיף 324 לפקודת העיריות העברת הזכויות בנכס או רישום משכנתא בטאבו מותנים בהצגת תעודה מהעירייה המופנית לרשם המקרקעין
הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק

.

23
ארנונה ותשלומים
ארנונה ותשלומים
ארנונה ותשלומים