קרינת בטא. סוגי קרינה רדיואקטיבית

רתרפורד המשיך להשתמש בחלקיקי אלפא לשם ייצור חומרים חדשים כעת חזרו על הניסוי עם פחמן 14 C 14 ושימו לב לזמן מחצית החיים הארוך
From 1920 to 1927, along with Chadwick and colleagues further established that the beta decay spectrum is continuous This particular nuclide though not all nuclides in this situation is almost equally likely to decay through proton decay by 18% or 43% to 64 28Ni , as it is through neutron decay by electron emission 39% to 64 30Zn

Those that are not have ranging from under a second to periods of time significantly greater than the.

1
ההבדל בין קרינת אלפא, ביתא וגמא
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics
דעיכה רדיואקטיבית
בעזרת השוואה בין כמות החומר הרדיואקטיבי האב הנמצאת באבן לבין כמות החומר הרדיואקטיבי של הבת נוכל לחשב ולמצוא את הנקודה בזמן בו נוצרו האבן, הסלע, שכבת הקרקע וכו'
ההבדל בין קרינת אלפא, ביתא וגמא
הבקרל מבטא קצב התפרקות אטום לשנייה והוא יחידה זעירה במיוחד בהתפרקויות גדולות
מבין שלושת סוגי הקרינה קרינת גאמא היא הקרינה המסוכנת ביותר בארצות הברית ובארץ נהוג עדיין להשתמש ביחידה הקרוי ראם Rem או במילי־ראם במקום בסיוורט
מאחר שאנרגיית המנוחה של הפרוטון נמוכה מזו של נויטרון, משתחררת בתהליך הזה אנרגיה בצורת אנרגיה קינטית של האלקטרון, שאינו נשאר בגרעין אלא חופשי לנוע ב-1907, ארנסט רתרפורד ותומס רוידס הוכיחו לבסוף כי חלקיקי האלפא היו ככל הנראה יוני הליום

In this type of beta decay, in essence all of the neutron is carried off by the antineutrino.

21
פלוטוניום
בשל פליטה, שינוי נטו של יחידה אחת מתרחש במספר האטומי
קרינת אלפא
בניגוד להולכה והסעה, רוב סוגי הקרינה אינם זקוקים לשום חומרי לצורך מעבר דרכו
ההבדל בין קרינת אלפא, ביתא וגמא
אז מה הם המנגנונים המייצרים קרינה? Thus, ββ decay is usually studied only for beta stable nuclei