מענק עידוד תעסוקה. מענק למעסיקים שקלטו או החזירו לעבודה עובדים שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום בתקופת משבר קורונה (מענק עידוד תעסוקה) (זכות)

בעקבות תיקון לחוק ביום 29 גובה מענק עידוד תעסוקה המעסיק יכול לקבל מענק לעידוד תעסוקה במסגרת 2 מסלולים כאשר הראשון הוא ברירת מחדל
למידע נוסף על מערכת ההזדהות הממשלתית אם מצבת העובדים גדלה ב 10 עובדים, רק עשרת העובדים הראשונים שדווחו יילקחו בחשבון בבדיקת הזכאות של המעסיקים למענק

מועד קליטת העובד גובה המענק ביולי 2020 גובה המענק באוגוסט 2020 גובה המענק בספטמבר 2020 גובה המענק באוקטובר 2020 סה"כ 15.

2
מענק עידוד תעסוקה למעסיק על העסקת עובד (פעימה רביעית)
במסלול זה הגידול ב"מצבת העובדים" בחודשים יולי-אוקטובר ייבחן ביחס למצבת העובדים בחודש יוני 2020
מענק למעסיקים שקלטו או החזירו לעבודה עובדים שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום בתקופת משבר קורונה (מענק עידוד תעסוקה) (זכות)
את האישור יש להעלות למערכת ולשמור אותו כקובץ ששמו הוא מספר הזהות של אותו עובד
מענק למעסיקים שקלטו או החזירו לעבודה עובדים שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום בתקופת משבר קורונה (מענק עידוד תעסוקה) (זכות)
ניתן לעדכן את הקובץ מדי חודש ולעשות בו שימוש חוזר
המענק משולם לאחר בדיקה של נתונים שאורכת 21 ימים ממועד הגשת הבקשה לקבלת המענק הזכאות של המעסיק למענק תבחן על בסיס התוספת של עובדים חדשים יחסית למצבת העובדים בחודש מסוים ועל-פי הסדר שבו המעסיקים מזינים את פרטי העובדים
הנה כל מה שצריך לדעת הזנת חשבון בנק ברשות המסים כרוכה בצירוף המחאה מבוטלת

.

14
מענק למעסיקים שקלטו או החזירו לעבודה עובדים שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום בתקופת משבר קורונה (מענק עידוד תעסוקה) (זכות)
הבקשה צריכה לכלול את כל הפרטים לגביו שהוא עובד בתנאי הזכאות והן לגבי העובדים שהם מזכים אותו במענק
מענק למעסיקים שקלטו או החזירו לעבודה עובדים שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום בתקופת משבר קורונה (מענק עידוד תעסוקה) (זכות)
סכום המענק: מסלול 1 תחילת עבודה ותנאים סכום המענק לכל עובד 19
מענק עידוד תעסוקה למעסיק על העסקת עובד (פעימה רביעית)
המענק נועד לאפשר להקטין את שיעור האבטלה והחזרה למצב רגיל