הרב יעקב מאיר. Category:Yaakov Meir

הוא פגש בחוברת שתיארה בקצרה את המעשים בהם ברלנד מואשם, קרא במקביל את חוברות ההסברה של אחיו, מוטה פראנק, המגבה את ברלנד, וההשוואה שערך ביניהם הותירה אותו מבולבל אך עם נטייה חזקה להאמין שהשמועות אודות מעשיו החמורים של ברלנד "אינם דמיונות"
הרב מאיר קיבל מבריטניה והיה עונדה על חזהו בעת שהיה מבקר אצל , ואף הצטלם איתה

שקידה, שאין דומה לה, וכשרון, שנוצר ונולד עמו, הם שהגדילוהו ורוממוהו.

29
יעקב מאיר
מתוך 'מלאכים כבני אדם', שמחה רז ב
יעקב מאיר
שני לילות בשבוע נלמד עד עלות השחר
הרב קוק והרב יעקב מאיר
הרב מאיר פעל לקירוב עדות ה וה, ואחת מפעולותיו בעניין הייתה הקמת אגודה בשם "התאחדות", המורכבת מספרדים ואשכנזים, ובהשתדלותם הוכר הרב כרבה של
מכאן הדרך להקמת בית הדין היתה קצרה עם שובו נתבקש להופיע בפני הוועדה האמריקנית אשר חקרה את דעת תושבי ארץ ישראל על ההסדר המדיני הרצוי להם
המאבק נגד ברלנד מאז ועד היום, מסביר הרב, הינו רק בגלל היותו פורץ גדרי הלכה, אלא שגם הרבנים שנאבקו בו לפני עשרות שנים לא העלו על דעתם "עד היכן הדברים מגיעים" כפי שהתברר כיום ע"י "דיינים מאנ"ש שקיבלו עדויות מהנפגעות בעצמם" כשלמד בישיבת וולוז'ין, ושקידתו היתה למעלה מכח אנושי עד שנחלש ונפל למשכב

בימי סייע לשחרורה של ארץ ישראל על ידי שהקים לגיון עברי המורכב מ.

יעקב מאיר
כדי חזק בקרבו את השפעת החינוך העצמי, לא הסתפק בהגיגי לב בלבד, אלא היה משתמש גם בתחבולות שונות
יעקב מאיר שכטר
אז אמרתי לאיש שיחי:עכשיו אפשר להאמין למה שסיפרו לי, כי בהיותו רבנו רב ביפו, עבר פעם במשך שלושים יום על כל הש''ס בבלי, כי בכח תפיסתו הגאונית בצירוף שקידה עצומה כזאת, אפשר לעבור על כל גלי הגלים של ים התלמוד במשך זמן קצר
יעקב מאיר שכטר
ואברהם יצחק נכנס לתוך דברי, וענה לי בתמימות טבעית כל כך, עד שנעתקו מלים מפי, כי נפתעתי מאוד למענה לשונו: הן אתה והן אביך אינכם כהנים, ואילו אני- הן כהן אנכי