אתר בית ספר תרבות. אירועי תרבות ויצירה ישראלית

ביבליוגרפיה: ישראל שליטא, בית הספר "תרבות", בתוך: לובלין — אנציקלופדיה של גלויות, עמ' 555—562 לימודי השפה הפולנית, ה וה שלה, נוספו לתוכנית הלימודים רק כדי לספק לתלמיד כלים שיסייעו לו בחייו בפולין, בעודו מתכונן לעלייה ארצה, וכן עקב דרישת השלטונות
רשת החינוך "תרבות" כללה גני-ילדים, בתי-ספר יסודיים ובתי-ספר תיכוניים גימנסיות כמו כן, הם טענו כי השימוש בעברית בלבד, מתכחש להווי ולתרבות של היהודים, שהתנהלו ביידיש, ושהציונות מנתקת את התלמידים מהארץ בה הם חיים

כמו כן, על אף שביקשו לחנך לראיית המולדת בארץ ישראל, נאלצו לבטא נאמנות גם לפולין, עקב הפיקוח הפולני.

בית ספר
על מנת שהתרבות הארגונית של בית הספר תהיה מותאמת לצורכי הסביבה
יסודי:יעד בית ספרי 05: תרבות של מצוינות
תרבות (רשת חינוך)
פעילות קטנה יותר התקיימה גם ב, ומזרח
בין חמש הגימנסיות העבריות הייתה הגימנסיה ב בהנהלת בין השנים — המסיבות התקיימו באולם התיאטרון העירוני ומשכו אליהן קהל רב
חשוב לציין את חברי ועד בית הספר בראשות ר' דוד דודזון החינוך של תרבות היה דווקא הומני, מתקדם, דמוקרטי, וגם אמנותי ומדעי

אבל החינוך לא היה שוביניסטי.

בית ספר
פעמיים התארח ברובנו ופעמים ביקר אצלנו , ו גם כן, כך נדמה לי, או אולי היה זה איזה סופר אחר
יסודי:יעד בית ספרי 05: תרבות של מצוינות
תכלית חייהם הייתה החינוך העברי השלם
בית ספר
עם תום מלחמת העולם הראשונה התקיימה בוורסאי ועידת שלום
בשנות התקיימה ב , קהילה יהודית של פליטי מלחמה מפולין עם זאת, תלמידי "תרבות" שבגיל היו פטורים מהליכה ל
בפני בית הספר עמדו גם קשיים מהותיים תת-התרבות של התלמידים רחוקה מתת-התרבות של המורים, למרות שמדובר באותו בית ספר

במסגרת של שנוסדה ב- שנערכה בפטרוגרד, 1917, ובה השתתפו גם , , , ובתו, , הוסב שמה של האגודה לרשת " תרבות".

אירועי תרבות ויצירה ישראלית
שיתוף פעולה בולט היה בין "תרבות" לבין ה ו , מצדדים שונים בקשת הפוליטית: , ה"התאחדות" "" , ה, "", "", "", "", ואחרות
תרבות (רשת חינוך)
עד שנת 1923 תמך "" ב"תרבות", אם כי העניק לה נתח קטן יותר מזה שהעניק לבתי-הספר היידיים והדתיים, עקב אופיים הלא-ציוני של הארגונים שהרכיבו אותו
בית ספר
עמוס עוז בספרו מתאר את החינוך שניתן בגימנסיה תרבות בעיר רובנו, בה למדה אמו, בלשונה של דודתו: בכל כיתה בגן-ילדים 'תרבות' ובמכינות 'תרבות' ובגימנסיה 'תרבות' הייתה תלויה תמונה גדולה של , מפה גדולה מדן ועד באר שבע עם הבלטה מיוחדת של יישובי החלוצים, של , ציורי החלוצים בעמלם, וכל מיני סיסמאות עם קטעי שירה