אלטשולר. אלטשולר

ב- השיקה אלטשולר שחם את חברת הביטוח "אלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ", אשר עסקה בביטוח ותוכניות חיסכון בשנת , הצטרף לחברה רן שחם בתפקיד "אנליסט", ובהמשך התמנה למנהל חדר המסחר והנוסטרו
נכון ליוני 2019, החברה מנהלת נכסי גמל והשתלמות בשווי של כ-90 מיליארד ש"ח, הגדולה ביותר בתחום ב- רכש בית ההשקעות אלטשולר שחם את פעילות הנכסים המנוהלים בבית ההשקעות "רמקו"

בשנת השיקה אלטשולר שחם את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הראשונות שלה.

18
אלטשולר שחם
כתוצאה מהמיזוג, גדל היקף הנכסים המנוהלים באלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
אלטשולר
יאיר לוינשטיין משמש כ "אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ"
אלטשולר
באותה שנה, חתם בית ההשקעות אלטשולר שחם על חוזה עם שבמסגרתו הפך לספונסר הראשי של נבחרת ישראל למשך שנתיים
בשנת החליף רן שחם את קלמן שחם והחל לכהן כמנכ"ל-משותף ביחד עם גילעד אלטשולר שנה מאוחר יותר, השיקה אלטשולר שחם את קרנות הנאמנות הראשונות שלה
אלטשולר שחם בע"מ נתונים כלליים מייסדים גילעד אלטשולר וקלמן שחם תאריך הקמה 1990 מיקום המטה ענפי תעשייה שירותים פיננסיים מוצרים עיקריים , , , עובדים 1200 נכון ל-2021 אלטשולר שחם הוא בשנת נסחרה בין גילעד אלטשולר לבין ה הראשונה ב

בית ההשקעות מנוהל במשותף על ידי גילעד אלטשולר ורן שחם.

6
אלטשולר שחם
בהמשך השנה הקימה אלטשולר שחם את קרן הפנסיה שלה
אלטשולר
ב- עברו משרדי "אלטשולר שחם" ל ב,
אלטשולר שחם
החברה מנהלת , , , , ו מסוגים שונים בהיקף כספי של כ- 244 מיליארד ש"ח