מבני נתונים. ‫20407 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים‬

אתר ובו יישומונים אינטראקטיביים הממחישים את השימוש בעצי חיפוש בינארי כולל עצי AVL ובערימות מינימום ומקסימום עם זאת אין הדבר מחייב לגבי "דודים"
כאן נתמקד בעיקר במחיר זמן הריצה של אלגוריתם מסויים התור עובד בשיטה של "בא ראשון - יוצא ראשון" First in first out - FIFO

בכל פעם שנפגוש קדקוד, נשווה אותו לאיבר החדש שלנו.

17
ñéìáåñ ä÷åøñ îáðé ðúåðéí åàìâåøúîéí
לדוגמה, לעיתים קרובות עולה התלבטות לגבי שמירה של סדרת נתונים ברשימה מקושרת או במערך דינמי
קבוצה (מבנה נתונים)
בשיעור ראינו כיצד ניתן לממש את טיפוס הנתונים המופשט 'תור' באמצעות מערך סטטי מעגלי, הכרנו את טיפוס הנתונים המופשט 'עץ בינארי', ולמדנו את שלושת סוגי הסריקות סריקה תחילית, תוכית וסופית
‫20407 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים‬
קישורים קישור לאתר ובו חומרי למידה מצגות, תרגילים ופתרונות, סיכומים מהקורס מבני נתונים במחלקה להנדסת תוכנה באוניברסיטת בן-גוריון בבאר-שבע
בשיעור מימשנו את טיפוס הנתונים המופשט 'מחסנית' באמצעות מערך סטטי, הכרנו משפט נוסף לפתרון נוסחאות נסיגה, וראינו כיצד מפתחים אלגוריתמים רקורסיביים בשיטת 'הפרד-ומשול' Divide-and-Conquer בשיעור הכרנו את האלגוריתם של דייקסטרה Dijkstra למציאת מסלול קצר ביותר בגרף ממושקל בעל קשתות אי-שליליות, ותירגלנו פתרון של משוואות נסיגה לינאריות הומוגניות
Binary Search Trees: AVL trees 7 הבחינה החיצונית של משרד החינוך במבני נתונים ויעילות אלגוריתמים משנת תשס"ז 2007

להכנה עד יום א', 28.

23
תכנות מתקדם ב
זה לא מדוייק למשל: למרות שנתייחס כך למרבית החישובים המתמטיים, יש מהם שדורשים מספר פעולות רב שתלוי באורך הקלט הניתן להם , אך מספיק לצרכינו
תכנות מתקדם ב
לשם כך, משתמשים בפונקציה מתמטית בשם "", שבהינתן קלט מסויים - תדע להמיר אותו למספר
מבני נתונים ויעילות אלגוריתמים
Recurrence relations, and the divide and conquer paradigm 4
הקצאת זכרון, ערבול, איסוף אשפה מערכים יכולים להיות בעלי גודל קבוע או בעלי גודל משתנה
בחירת מבנה נתונים נובעת, לכן, מהשכיחות היחסית המוערכת בין הפעולות השונות יתר על כן, אפילו מכפלות במספר קבוע לא משנות לנו: לא משנה עבורנו אם יתבצעו שתי מיליון פעולות, שלוש מיליון, או 50 מיליון ההסבר מדוע זה כך נובע מההגדרה המתמטית, בה לא נעסוק בספר זה

לעומת זאת, יש מספר פעולות שעלותן עבורו טובה: , , וכן שלו.

30
מבני נתונים
חיבורים אלו מכונים " צאצאים"
מבני נתונים
אם הוא גדול מהאיבר החדש - נפנה שמאלה
‫20407 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים‬
Analysis of correctness and running time of algorithms