צוק העיתים. Traduction צוק העיתים en Français

דוד, משבט יהודה, ביקש לבנות בית מקדש לאלוהי אברהם כיפת הסלע הוא אתר מקודש מאד לאסלם, הוא העדות והאישור, לאמת בעולם האיסלם
לא היה לה מושג כמה זמן חלף, אם חלף מן הזמן בו ניתנה ההוראה לחדש ולבנות את ירושלים עד " משיח נגיד" היו 483 שנים

תוכחת המלאך גבריאל לקורא "על כן, דע והבן.

29
החברה להגנת הטבע
קודם, מודיע גבריאל לדניאל על תקופת 490 השנים שנקבעו לעמו ולעירו
צוק
שבעת השבעות או תקופת 49 השנים, מקיפה את חידוש הבנייה בירושלים בצוק העיתים
ניב שפה
ירמיהו מכנה זאת "ועת צרה היא ליעקב," ירמיהו 30,7
את כל שלושת הימים הסוערים, של הסיוט הנורא ביותר בחייה קרוב לחוף, אבל רחוק מספיק
הממלכה תהיה דתית, צבאית ועתידה להשפיע על העולם כולו היא חייבת לקלוט את זה, רק כך תצליח לשרוד, כמו שהיה רוצה שתעשה

אנו רואים כי 70 השבועות לא מיד יעקבו את ה 69 שבועות.

27
החברה להגנת הטבע
אלוהים, הוא אשר מגלה בפניו את תוכן החלום ופישרו
צוק העיתים
למה אני חייבת לשמוע את כל המשפטים והפטפוטים המטופשים של כולן? האיסלאם החל ב 610 לסה"נ, כאשר טען מוחמד להתגלות אלוהי אברהם, יצחק ויעקב
צוק
רעיון המנהיג העולמי לאיחוד העולם כנגד אירוע כגון זה, הוא מעשי היום, מאי פעם
שנה שמשית היא מספר הימים בו מקיף כדור הארץ סביב השמש וחוזר למקום ההתחלה כמה קל היה לשמוע את הקול שלו, קורא אותו בטון המיוחד ששיך רק לאבא שלה
היא זינקה ממקומה, ליבה הולם בפראות ההסכם יהיה הסכם בן שבע שנים, המצביע על הרבה יותר מישראל לבדה

תקופת 483 שנים אלו מחולקת, אך עם זאת מתמשכת.

ניב שפה
בדרכו, בעיר חורן, התגלה אלוהים לאברהם ואמר לו: 1,"ויאמר אלוהים אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך
המפתח לנבואה המקראית
והיה ועם ישראל לא צייתו לאלוהים ודחו אותו, הם נפוצו ובית המקדש נחרב
צוק
המנהיגים העתידים יביטו לאחור אל תפארת צבאות רומא