צאת שבת חיפה. עקרונות זמני היום

השו"ע והרמ"א פסקו כדעה הראשונה, שאין לקבל שבת לפני זמן פלג המנחה אותו ניתן למצוא בלוחות זמני היום לצורך בניית לוחות זמני הנץ הנראה נסתייענו בעזרתו האדיבה של הרב חיים קלר, מחבר לוח "בכורי יוסף"
רח' הכרמל פינת רח' תל חי לגבי יום כיפור חישוב צאת הצום הוא כמו בצאת השבת

ראש העין: בית הכנסת "אפיקי תימן".

13
זמני היום חיפה
לכן יש לקבל את השבת ולאסור כל מלאכה לפחות כמה דקות לפני השקיעה
כניסת שבת: זמני הדלקת נרות ויציאת שבת
הדלקה בשמן זית נחשבת למהודרת ביותר ויש שמדליקים כך עד היום
כניסת שבת, זמני יציאת שבת ומועדי הדלקת נרות
בגלל מחלוקת במשמעות ההלכתית של מועד "צאת הכוכבים", יש מי שנוהגים למשוך ולהאריך את השבת ולהוציא אותה בשעה מאוחרת יותר
דהיינו, 90 דקות לפי שיטת המעלות לפני הנץ האסטרונומי, כשיטת הגר"א המתקדמים יותר ידליקו נרות כמספר בני המשפחה
רח' הרא"ה פינת רח' חד נס הערות כלליות בעיר רחבה בה ישנן קואורדינטות גובה שונות זו מזו החישוב נעשה על פי ממוצע הקואורדינטות של המקומות הגבוהים בעיר, המשפיעים על הנץ והשקיעה הנראים

איפה להדליק נרות שבת נוהגים להדליק את נרות השבת בברכה בסמוך למקום הסעודה.

שימושי
רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החמת בחיפה? המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי
זמני היום חיפה
בניגוד לנרות חנוכה אותם יש להדליק סמוך לחלון או דלת - על מנת לפרסם את הנס, לנרות השבת אין מקום קבוע בבית
כניסת שבת חיפה
רמת השרון: בית כנסת "היכל יוסף"