אדון הסליחות. עידן עמדי שר

כיצד מתקשר פיוט זה לימי הרחמים והסליחות? השימוש במילה "סליחות" ללא פרוט, מכוון לקטעים הנאמרים בחודש , וב במהלך הקלטת השיר התרגש מאוד עמדי ואמר: "כבר חמש שנים בכל חודש אלול אני מקליט שיר לימי הרחמים והסליחות וגונז, משתתף בפרוייקט כזה או אחר וברגע האחרון מחליט שזה לא המועד הנכון
יום זה נקבע כיום תענית כבר בזמן הראשונים עקב בצרפת בשנת , ואף אז נקבעו סליחות ביום זה על פי התלמוד, חלק מן הפוסקים כתבו שאסור ליחיד לומר בקשות בלשון ארמי אלא רק כאשר הם נאמרים בתפילת הציבור,, וכך נפסק ב

מעמד זה נערך רק ביום הכיפורים ובתעניות ציבור, והוא נאמר בתוך ביום הכיפורים בברכת , ובתעניות ב.

אדון הסליחות
סליחות כמנהג , , , , ו נדפס ב, סליחות הן קטעי , ו, שנאמרים ב ולקראתו ב וב , וב
מילים לשיר אדון הסליחות
כמו כן, היו חברות שומרים לבקר שנהגו לומר סליחות בכל יום שאומרים בו , ואמרו תחינות ופיוטים אחרים בימים שאין בהם תחנון
אדון הסליחות
הלחנים בדיסק היו של בללי, למעט שניים - האחד בעל לחן עממי, והשני, "דדי יפת תואר", שהולחן על ידי
הפיוט מבטא את גדולתו של הבורא ואת מידת הסליחה המופלאה שלו בשנת תשל"א 1971 באה לחצר הרבי מליובאוויטש קבוצה גדולה של עולים, ובהתוועדות שנערכה בבית מדרשו ביקש הרבי מהעולים לשיר ניגון יהודי מארץ מוצאם, והם שרו את הניגון הזה
ב אומרים סליחות כמנהג הספרדים במערב אירופה מאז סוף המאה ה-19, וכן נוהגים גם ב באלבום "מה לאהובי" לוקחים חלק גם בשיר "קסטיליה", על ואליהו דגמי שמנגן ב

מנהג הגאונים היה לומר רחמין גם בימי וב.

4
סליחות
מנהג האשכנזים, להתחיל לומר סליחות במוצאי שבת שלפני ראש השנה, ובתנאי שיספיקו לומר סליחות ארבעה ימים לפני ראש השנה
נקמת הטרקטור
בימינו בארץ, ליל סליחות נערך בבתי כנסת המרכזיים "בית הכנסת הגדול" של ערים שונות בניהול חזנים מפורסמים ומקהלות, והם משודרים בתקשורת הציבורית
עידן עמדי שר
בהמשך השנה יצא אלבומה השלישי של נקמת הטרקטור, "", שכלל את הלהיטים "ג'ונגל פיתוח" ו"היא"