הקיץ של אביה. עיצוב זכרון השואה בסרט של

Henya was once considered to be a beautiful and courageous partisan fighter, yet now she is constantly mocked by native Israelis for her erratic behavior אביה לא מאמינה שאבא שלה מת
רות מספרת זאת ללנה, אשתו של מקס גנץ אביה נאלצה להתמודד עם בעיות רבות שילדה בגילה אינה אמורה להתמודד עמן בדרך כלל

השלב האחרון של העבודה יכלול ניתוח מעמיק של הסרט, בהקשר של ייצוג השואה, סיכום ומסקנות.

13
הקיץ אביה: סמינריון בהקיץ אביה, מאגר עבודות בהקיץ אביה
אביה חוגגת יום הולדת 10 ואף אחד מהילדים בשכונה לא מגיע
עיצוב זכרון השואה בסרט של
מיה דופקת על דלת ביתה של אביה, אביה פותחת לה והן יושבות ומדברות
הקיץ של אביהלצפיה ישירה
ה היא מושא לעג עבור הילדים במושבה
מאיה דופקת על דלת ביתה של אביה, שכועסת עליה על כי גילתה את הסוד אביה רוצה להשתתף בשיעורי הבלט של מאיה אברמסון, אך מאחר שאין לה בגדים יפים, מאיה לא נותנת לה להיכנס לשיעור
רות מספרת זאת ללנה, אשתו של מקס גנץ הזמן הוא מתחילת הקיץ עד סופו

זהו סיפור של מאבק להישרדות נפשית וחומרית של קרבנות השואה, שהפכו שוב לקורבנות בארץ שהייתה אמורה לשמש להם מקלט וחוף מבטחים.

הקיץ של אביהלצפיה ישירה
The neighbors can't and won't understand the mother's distress, and are hard on both the child and her mother
Aviya’s Summer [הקיץ של אביה]
שם האם הניה והיא , , המאושפזת ב
הקיץ של אביה (סרט)
מקס, שמגלה מלנה את השקר לפיו הוא הבעל של הניה ואבא של אביה, כועס על אביה וקורא לה "ילדה רעה"