תעודת מחלה לעובד השוהה בבידוד. תעודת המחלה הגורפת לעובדים השוהים בבידוד

נעשה פה צדק עם המעסיקים ועם העובדים הסעיף מכוון לעובד ספציפי ולא לקבוצה של אנשים שנמצאים בבידוד
בעתירה הוצגה הדרישה לחייב את המדינה לשפות את כלל המעסיקים בישראל על התשלומים שיאלצו לשלם לעובדיהם הנדרשים לשהות בבידוד בעקבות הנחיות משרד הבריאות בגין נגיף הקורונה

השופט אלכס שטיין כתב את פסק הדין, אליו הצטרפו הנשיאה אסתר חיות והשופט עוזי פוגלמן וקיבל כאמור את עמדת העותרים כי הצו אינו חוקי.

תעודת המחלה הגורפת לעובדים השוהים בבידוד
לכן הם דרשו כי בג"ץ יורה כי עובדים הנמצאים בבידוד יצאו לחל"ת, וכך המדינה תפצה את העובדים והנטל לא ייפול על המעסיקים
יבוטל הצו הגורף שאישר ימי מחלה על בידוד
השופטים פסקו לעותרים 25 אלף שקלים הוצאות משפט
תעודת המחלה הגורפת לעובדים השוהים בבידוד
עובדות המקרה : בעקבות פרוץ מגפת הקורונה במדינת ישראל, פורסם צו בריאות העם נגיף הקורונה החדש 2019 בידוד בית הוראת שעה , התש"ף-2020, שעל-פיו נדרש אדם ששהה ב"מגע קרוב" עם חולה קורונה מאומת, וכן אדם שחזר מחו"ל — לשהות בבידוד לתקופה שמשכה עד 14 ימים
בהמשך לכך הנפיקה ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד עו"ד ליאת תבל, יוזמת ומגישת הבג"ץ ממשרד meilaw, שהגישה את העתירה בשם חברת "סל" שירותי בריאות, בירכה על פסיקת בג"ץ: "אנו מברכים על הפסיקה
על כן, נקבע, "חוק דמי מחלה לא אִפשר לרשב"צ להוציא את תעודת המחלה הגורפת כדי לחייב באמצעותה את כלל המעסיקים בישראל לשלם לעובדיהם, שבבידוד כפוי, דמי מחלה אף כשאלו אינם מגלים שום תסמיני מחלה ואין הם נשאים של הנגיף עם זאת, הוא קבע כי ביטול הצו לא יחול רטרואקטיבית, ודחה את הביטול עד ל-30

בית המשפט העליון קיבל היום ב' שתי עתירות שהגישו מעסיקים וארגוני מעסיקים כנגד תעודות המחלה הגורפות שהעניקה המדינה לעובדים ששהו בבידוד, וקבע כי חוק דמי מחלה אינו מסמיך את ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות להנפיק תעודת מחלה גורפת לכל העובדים השכירים השוהים בבידוד מחשש להידבקות בנגיף הקורונה.

8
קורונה חוזר משרד הבריאות אישור מחלה
בפסק הדין נקבע גם כי פרשנות המדינה לחוק דמי מחלה לפיה "מחלה" כוללת גם "חשש ממחלה" או "חולה סטטיסטי" אינה מקובלת
תעודת המחלה הגורפת לעובדים השוהים בבידוד
בית המשפט העליון קבע כי אין להטיל את עלות ימי הבידוד על העובדים והנחה את המדינה לגבש הסדר הוגן ומאוזן שיבטיח את המשך תשלום שכר העובדים תוך שמירה על בריאות הציבור
יבוטל הצו הגורף שאישר ימי מחלה על בידוד
יוסי אלקובי, נשיא התאחדות המלאכה והתעשייה, המייצגת עסקים יצרניים קטנים, שהייתה שותפה לעתירה, מסר בתגובה: "יש שופטים בירושלים