מחלת דבר. מחלת הנטינגטון

Journal of the American Oriental Society, Vol Plague in Early Islamic History
כדי למנוע את התפרצות המחלה יש להטיל הסגר באוניות ובנמלים על מטען העלול להכיל חולדות נגועות ערך זה עוסק במחלת עור כרונית

לאחר 40 ימים ללא מקרי מוות או מחלה הניף כלי השיט דגל צהוב שמשמעו "אני בריא".

21
חשש: מכת דבר בסין
אותו כאב מואבן, שכן מהי אבן אם לא קשר נצח אב-בן… הנה כי כן מאפשר הסיפור להכיל את הכאב, להוריד את עוצמתו לדרגת סיפור פשוט, כמו, למשל בסיפור פשוט של עגנון, שבו סיפור שמסובך בהרבה הגנות בפני כאב נעשה מופשט מהגנותיו וניתן להכלה
מחלת הנטינגטון
הקישור הראשון בין סבסטיאן הקדוש לבין מגפת המוות השחור נמצא ב אשר נכתב על ידי יעקובוס דה וורג'ינה בשנת 1260
דבר (מחלה)
מחלת הצרעת הגיעה מהמזרח ל, ובכתבי היא נקראת לאוקה, אלא שלא ניתן לדעת בוודאות אם כל אותן מחלות שנקראו "צרעת" אכן היו המחלה שאנו מכירים היום
סבתא חיה מילדות למען האהבה, שהיא " הדבר הכי יפה, היחיד ששווה את המאמץ לחיות את החיים", הקשים האלו גורמים למחלת הנטינגטוןהגנים מורכבים מ-DNA
אולם בסמוך ל ג'ביה כ-5 - לעיר הסורית , לא הרחק מזירת ניצחונו הגדול ב, נדבק אבו עוביידה בשנת 639 ונפטר מן המגפה שהספיקה כבר להתפשט צפונה לסוריה בבדיקה אפשר למשש "חבלים" של העצב האולנרי במרפק וכן בעצבים אחרים

מצבים אלו מתדרדרים עד כדי כך שבסופו של דבר החולים תלויים לחלוטין באחרים שיטפלו בהם.

מחלת האבנים
המחלה קרויה על שם החוקר ה Hansen , שבשנת 1873 זיהה את החיידק הגורם למחלה, המופיע בריכוזים גבוהים מאוד בפצעי הצרעת
דבר הבקר
ואף כי לא התקשרה עד היום אולי הפעם, הפעם… היא לא מוצאת אותו, רק כמעט כמעט… הגבול בין מציאות לדימיון מיטשטש שם בערפל, כמו היה כל הסיפור בדמיונה של סבתא
צרעת
חולים המתגוררים בקהילות שבהן קיים יחס מפלה לחולים במחלה, גורם להם להסתיר את מחלתם ובכך נמנע איתורם והטיפול בהם