האוניברסיטה הפתוחה ספריה. רשימת מאגרי מידע ואוספי ספרים אלקטרוניים

ניתן להשתמש במילון קשיח — לא אלקטרוני
יש לפנות בבקשה בכתב בצירוף האישורים המתאימים עד חודש וחצי לפני מועד הבחינה תעודת בגרות או אישור ממנהל בית הספר או תעודת עולה למרכז ההישגים הלימודיים האוניברסיטה הפתוחה מאפשרת לסטודנטים לתקן את ציון הגמר לתואר על-ידי בחינה חוזרת בשלושה קורסים לכל היותר

אלפי סטודנטים התחברו למפגשים הסינכרוניים בקורסים השונים והמערכות הדיגיטליות של האוניברסיטה עמדו בעומסים הכבדים.

רשימת מאגרי מידע ואוספי ספרים אלקטרוניים
ציוני בחינות לא יימסרו בשיחת טלפון, אך יש אפשרות לקבלם במערכת או בקול-האו"פ
תקנות והנחיות בנושאי בחינות
בחינה לתיקון ציון לתואר כרוכה בתשלום
האוניברסיטה הפתוחה מאפשרת גישה חינמית למבחר ספריה הדיגיטליים
ציון הבחינה השנייה יהיה הציון הקובע וציון הבחינה הראשונה יבוטל
באתר למדא תוכלו לחפש ולמצוא את ספרי הלימוד בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה מסודרים על-פי מגוון רחב של נושאים, ובכל נושא תוכלו למצוא קישורים לספרים נוספים באותו תחום מבוקש ציון הגמר המשוקלל לתואר "בוגר אוניברסיטה" אינו ניתן לתיקון או לשינוי לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר
בצל התפשטות נגיף הקורונה 47,000 הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה החלו את לימודי סמסטר ב׳ השבוע כאשר כל הקורסים של האוניברסיטה נלמדים באופן מלא בדיגיטל סטודנט זכאי להיבחן עד שתי בחינות בקורס בתואר ראשון בתואר שני לעתים הזכאות היא לבחינה אחת בקורס

שירות זה ניתן גם באמצעות מערכת הפניות ב, קול-האו"פ או מוקד הפניות והמידע.

21
האוניברסיטה הפתוחה ברעננה מאפשרת גישה חינמית לספרייה הדיגיטלית
חלק מהספרים שניתן למצוא באתר: "אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות", ״בית מול הים: חיי יומיום בקיבוץ של ראשית שנות האלפיים״, ״מדודלי לדיגיטלי — 50 שנות טלוויזיה לילדים בישראל״, ״השביתה: משפט, היסטוריה ופוליטיקה״, ״היסטוריה של הפסיכולוגיה״ ועוד
רשימת מאגרי מידע ואוספי ספרים אלקטרוניים
מומלץ להירשם לבחינה מוקדם ככל האפשר
האוניברסיטה הפתוחה מאפשרת גישה חינמית למבחר ספריה הדיגיטליים
סטודנטים שמסיבות בריאותיות או בשל מגבלה אחרת אינם יכולים להיבחן בתנאי הבחינה הרגילים, מתבקשים לפנות בכתב לדיקן הסטודנטים וייעשה מאמץ למצוא עבורם פתרון נאות
יש לפנות בבקשה למרכז ההישגים הלימודיים ספרים אלה משמשים עשרות אלפי מורים, סטודנטים ומרצים בכל האוניברסיטאות בארץ, וציבור רחב של אנשים הרוצים לדעת עוד בנושאים שונים ומגוונים
מנהלת מחלקת הפיתוח האקדמי וההוצאה לאור באוניברסיטה הפתוחה, מאיה להט-קרמן : ״הספרים שלנו נמצאים בחזית ההשכלה והרחבת הדעת בישראל סטודנטים שנבחנו פעם אחת בלבד בקורס והם זכאים לנקודות זכות, אבל מעוניינים לתקן את ציונם, רשאים להיבחן פעם נוספת באחד ממועדי הבחינה שבהם הם זכאים להיבחן

בחנות האינטרנטית של למדא ניתן למצוא את המגוון הרחב של ספרי הלימוד בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

השירות אינו זמין
את ספרי למדא ניתן לרכוש גם ברשתות הספרים הגדולות ובחנויות הפרטיות
האוניברסיטה הפתוחה ברעננה מאפשרת גישה חינמית לספרייה הדיגיטלית
ניתן להיבחן במסגרת נוהל זה במהלך הלימודים ואין צורך להמתין עד לסיום התואר
רשימת מאגרי מידע ואוספי ספרים אלקטרוניים
יש לפנות למשגיח לשם קבלת טופס מתאים