זרוע העבודה מעונות יום. דרגות השתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים (מושג)

הטבה זו תינתן בכפוף לעמידת ההורים בכל יתר התנאים הקבועים ב למרות זאת, ברוב ההצעות לא הייתה התייחסות רצינית לבעיות הרווחה
מוסדות לימוד במסלול הם ספקי הכשרה המבקשים ללמד על פי תוכניות הלימודים של האגף ולהימצא בפיקוחו בנושאים אלה אף מפיצה היחידה חוברות מידע לציבור הרחב ומתאפשרת גישה למידע זה אף דרך האינטרנט

היא תשלם עבור כל אחד מילדיה על-פי התשלום החודשי הנדרש בדרגה 9: 7 פחות דרגה אחת בשל מספר הילדים ועוד 3 דרגות בשל מספר שעות העבודה השבועיות.

15
טפסים להגשה למשרד העבודה והרווחה, 2020
צוות משותף למשרדי הכלכלה, החינוך, האוצר וזרוע העבודה יבחן את העברת האגף למשרד החינוך ויגיש את המלצותיו לממשלה עד ה-15 בנובמבר, כשהמעבר יתבצע לכל המאוחר עד ה-15 בדצמבר
רשמית: הממשלה אישרה את מעבר זרוע העבודה למשרד הכלכלה
מפעילי משפחתונים יוכלו לבדוק את זכאותם מהמדינה לחבילת צעדים לשמירה על יציבות המשק - הפחתת עלויות לעסקים וסיוע מיוחד לעצמאיים, בהתאם להנחיות משרד האוצר
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
סמכויות המשרד מוגדרות ב ובתקנות
האגודה השיתופית היא אחת מבין חמשת התאגידים מתחום המשפט הפרטי מינהל הבטיחות עבר באוגוסט 2016 לפעילות תחת משרד הרווחה
הארגון המפעיל מחויב להחזיר להורים תשלום יחסי בגין הימים בהם לא התקיימה פעילות במעונות היום ובמשפחתונים, ועל ההורים לפנות אליהם מטרת המינהל היא מיצוי הליכי חקירה כנגד מעסיקים הנחשדים בביצוע העבירות באמצעות מתן התראות והטלת עיצומים כספיים בהליכים מנהליים או קנסות מנהליים וכתבי אישום בהליכים פליליים

מגמות לימוד כוללות כ-50 מקצועות בענפים חשמל, מחשבים, תחבורה, בניין, פקידות ומנהל והארחה.

6
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
משך הלימודים הוא שלוש עד ארבע שנים בהתאם למסלול
מעונות יום
המטה מספק שירותים על פי חוק, מפתח ומפעיל תוכניות מתוך התייחסות הן למאפייני ולצורכי השוק והמעסיקים והן לצורכיהם של אנשים עם מוגבלות לסוגיה ולדרגותיה, וליכולות עבודתם
רשמית: הממשלה אישרה את מעבר זרוע העבודה למשרד הכלכלה
הוויכוח הממושך היה כרוך בוויכוח הרחב יותר של מבנה הממשלה וייעול תפקודה