חישוב פיצויי פיטורין. חישוב פיצויי פיטורים וגמר חשבון

למשל, עובד שעבד בתפקיד נציג מכירות, ושולם לו שכר יסוד בסך של 10,000 שקלים בחודש, וממוצע העמלות במשך השנה האחרונה עמד על 15,000 שקלים לחודש, השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורין, הוא 25,000 שקלים, ואם הוא עבד במשך שלוש שנים ופוטר או , הוא זכאי לפיצויים בגובה של 75,000 שקלים, כלומר ממוצע משכורת אחת כפול שלוש עבור השנים שעבד מלבד אופן החישוב המצוין לעיל, התקף החל משנת 2008 ואילך, יש לבחון מהם הפיצויים להם הוא זכאי בגין השנים 2007 — 2003
יחד עם זאת, נקבע כי יש לבחון אם התוספת היא "תוספת אמיתית" או לא כאשר העובד יוצא לחופשה יש לשלם לו הן את שכר הבסיס והן ממוצע עמלות

פטור ממס על תשלום פיצויי פיטורים על פי החוק, פיצויי פיטורים פטורים ממס הכנסה וביטוח לאומי, עד לתקרה מקסימלית של 12,340 ש"ח לשנה.

21
חישוב בונוס כחלק משהשכר לעניין פיצויי פיטורין
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים מאפשר לעובד ולמעסיק להסכים להסדר מראש, בנוגע לפיצויי הפיטורים, במסגרת הפועל לטובת שני הצדדים
חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי
בית-דין קמא אימץ את הגירסה העובדתית של המעסיק, על-פיה הפרמיה אינה פיקציה, אלא משולמת כדי לעודד הופעה סדירה לעבודה
חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי
הסכומים האלו מצטרפים לסך הכולל של הפיצויים ונחשבים "כמקשה" אחת לצורך ענייני המס והחיסכון הפנסיוני אולם, היות ובשאר תקופת העסקתו לא שולמו ליוסי כלל הכספים המגיעים לו, נבחן מהו שיעור האחוזים החסרים
במקרים שבהם קיבל העובד פרמיות או עמלות שלא על בסיס מכירות אישיות, אלא קיבל מהמעסיק פרמיות שניתנו לכל העובדים, מדובר בפרמיות ולא בעמלות מכירה במובן הרגיל של המילה לצורך חישוב פיצויים התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד

במהלך 5 השנים האמורות תחילת 2003 עד סיום 2007 נצברו 60 חודשים בהם לא הופרשו דמי פנסיה.

8
פיצויי פיטורים לעובד שפוטר (זכות)
כלומר, יש לעשות חישוב של חלקיות משרה כל שנה ושנה משנות העבודה אפילו אם מדובר ב-30 שנה , ואת החלקיות הממוצעת להכפיל בשנות העבודה ובשכר האחרון
פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר (זכות)
בנוסף יש לי פוליסת ביטוח מנהלים והם טוענים שהחתימו אותי על סעיף 14 כלומר לא קיבלתי את הפיצויים לפי משכורת אחרונה כפול וותק
חישוב פיצויי פיטורין
במקרה כזה, בונוס או פרמיה אינם מהווים רכיב שכר שיש להביאו בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורין