חוסך שבטו שונא בנו. חושך שבטו שונא בנו? / הרב נריה גוטל

ויש הטוענים: פרשנות חלופית ישנה למקרא; כרוצים לומר, כלל לא ב'שבט המקל' דובר בו אלא ב'שבט מוסר', כנרמז בסיפא של אותו מקרא - "ואהבו שחרו מוסר", ואם כן הדבר אזי למעשה היהדות הפנימה זה מכבר את שלילת ההכאה
דורות אחרונים אינם כדורות ראשונים, ואוי לו למי שאינו נותן דעתו לדבר ומחנך דור אחד חינוך שתואם דור אחר

.

16
חושך שבטו שונא בנו? / הרב נריה גוטל
חושך שבטו שונא בנו? / הרב נריה גוטל
בעולמם של חרדים: חוסך שבטו שונא בנו
ראה גם שיטפא דלישנא של הרב ג"א רבינוביץ, במאמרו הנ"ל, עמ' שלז-מ: " כדרך שמכין התינוקות ומושכין אותן באוזניהם"; לשני 'ראשונים' אלה, זו היתה וזו עודנה 'דרך העולם', מתקופת התלמודים ולכל הפחות עד לימיהם
קַוִּים שֶל עָשָן נִטּוּ בִּמְלֻכְסָן אַבָּא הִכָּה עַל כַּף יָדִי

אמנם, עד כמה שידוע לי, ע"פ ההלכה אסור לגנוב, גם לא כדי לחנך - זה נכלל באיסור הכללי "לא תגנוב"; כך שהמרצה נהג כהלכה.

4
משלי יג כד
אני בטוח שאם אותו מרצה היה מחביא לי את המחשב, כמו שחשב לעשות, הייתי מזדעזע ומשביע את עצמי לשמור טוב יותר על המחשב מכאן ולהבא
חושך שבטו שונא בנו? / הרב נריה גוטל
אז נקנה לילד ערכי מוסר,,,,אבל
משלי יג כד
הוא הדין בנדון דנן: בחינת הדברים לא תיעשה אך ורק במקרא, אף לא רק בפרשניו, אלא יושם דגש על ההכרעות ההלכתיות שנאמרו בעניינה של הסוגיה, במשמעה הרחב, במהלך הדורות
שאלה של פרספקטיבה מקורות אשר רגילים לצטטם דרך כלל, ודאי וודאי בהקשר זה, טעונים בחינה כפולה: הן לגופם ובמקומם, והן מתוך ראייה כוללת כלומר, מלכתחילה לא היה ראוי שהמלמד עצמו יהיה גם העד, גם הדיין וגם השוטר, ותביעת הקטן עשויה לחייבו לפחות בקנס

.

בעולמם של חרדים: חוסך שבטו שונא בנו
חושך שבטו שונא בנו, ואוהבו שיחרו מוסר
מדהים כמה חרדים עשו את הדרך לשם , האם זו עובדה מספקת כדי לבחון את עצמנו? פירוש זה מתאים גם ל : " אַל תִּמְנַע מִנַּעַר מוּסָר, כִּי תַכֶּנּוּ בַשֵּׁבֶט לֹא יָמוּת
חושך שבטו שונא בנו
פסוקים אחרים בספר משלי מלמדים שהדבר תלוי באופיו של הבן - ייסורים גופניים מתאימים לבן כסיל אך לא לבן חכם או נבון ראו