גדעון האוזנר. שישה מיליון קטגורים (גדעון האוזנר)

אנו נוכיח כי מעשיו הם פשעים כלפי העם היהודי, פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה, כמוגדר בכתב האישום נעלמה קהילת בודפשט, שיהודיה ישבו בה כנראה עוד לפני בוא המגיארים, עיר ואם בישראל, שכמה מגדולי היהדות יצאו ממנה
במסגרת זו, עמד בראש מחלקת תקשורת ומדיה במשרד כן הוחלט שהרכב הוועדה ייקבע במשותף על ידי שר המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה

הרשימה קיבלה 35 מנדטים והאוזר נכנס לראשונה ל.

גדעון האוזנר
רוה נבחרה פעמיים על ידי המגזין "ליידי " - לאחת מ-50 הנשים המשפיעות במדינה 2015 ו-2016
אני מאשים
אחרים, שיספרו על פעולותיו ופשעיו כפי שחזו אותם מבשרם ויעידו על מה שראו ושמעו בתקופת השואה
צבי האוזר
רטנאו נפל בידי קושרים לאומנים
אנו נוכיח את אשמתו כמתכנן, יוזם, מארגן ומבצע הפשע הקרוי "הפתרון הסופי לבעיית היהודים" בחסדו של שר האומה, שלא רצה בכיליונה והותיר לה לפלטה את היהדות שמעבר לים ואת היישוב העברי בארץ, ותודות לכך שנותרו כמה מאות אלפים, אודים מוצלים מאש, אשר שמו פניהם למולדתם לבנות כאן את חייהם מחדש, לא עלה זממו של הצורר בידו
היינו נתקלים בהם יום יום ברחוב, במשרדים, בחנויות, בשוק, באסיפות כן הייתה יו"ר מגבית בירושלים ובהנהלת - מרכז לטיפוח יזמות ו""

במסגרת זו כתבה וערכה פרסומים משפטיים של חוקים ופסקי דין בנושאי , ו.

9
אני מאשים
שימש מעת לעת פרשן מדיני ופוליטי בכלי תקשורת מרכזיים בישראל
משפט אייכמן
אנו נוכיח כי עם ישראל שכל מיליונים רבים, בוודאי כשישה מיליון נפש
גדעון האוזנר
כמו כן, בין השנים 2004—2009 שימש דירקטור בחברת "" DMG שנסחרה בבורסת AIM, בורסת משנה לחברות הזנק של