תוכניה ווינר. תוכניית ווינר מחצית מעודכנת, תוצאות זמן אמת לכל המשחקים בתוכניה, מידע היסטורי

משחקי ווינר 16 טוטו בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16 התוצאה הקובעת לתחרויות כאמור בסעיפים-קטנים א ו- ב תהא בסוף המשחק, ותכלול את המצב שהיה טרם הפסקת התחרות
לחיצה על שורת ההימור פותחת את המידע הנדרש: סקירה כללית של המשחק, שינויים בליין, טבלת ליגה עדכנית, תוצאות אחרונות של כל קבוצה, תוצאות מפגשים ראש בראש בין שתי הקבוצות, מדדי מגמות, המלצות משתמשים והתפלגות המלצות משתמשים ליד כל משחק המסומן כדאבל, תופיע האות D וניתן יהיה להמר עליו בצרוף של תחרות נוספת המסומנת כדאבל או בSD -לא יהיה ניתן להמר על שתי תחרויות בלבד, אם אינן מסומנות כסינגל או כדאבל

לחיצה על שורת ההימור פותחת את המידע הנדרש: סקירה כללית של המשחק, שינויים בליין, טבלת ליגה עדכנית, תוצאות אחרונות של כל קבוצה, תוצאות מפגשים ראש בראש בין שתי הקבוצות, מדדי מגמות, המלצות משתמשים והתפלגות המלצות משתמשים.

21
כללי משחקי ווינר ליין, כל סוגי ההימורים וכל ההגדרות של סוגי המשחקים
על פי חוקי הווינר , ניחוש תחרות שלא התקיימה במועדה עשוי להיות בטל
תוכניית ווינר מחצית מעודכנת, תוצאות זמן אמת לכל המשחקים בתוכניה, מידע היסטורי
המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסיי הליין העדכניים של אותו הימור בווינר ליין
תוכניית ווינר מחצית מעודכנת, תוצאות זמן אמת לכל המשחקים בתוכניה, מידע היסטורי
התוצאה הקובעת היא זו ש"בתום מלוא פרק הזמן הקצוב לאותה תחרות", ובהעדר תוצאה כאמור הניחוש יחשב לבטל
המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסיי הליין העדכניים של אותו הימור בווינר ליין
משחקי ווינר מחצית בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר מחצית

.

17
תוכניית ווינר מחצית מעודכנת, תוצאות זמן אמת לכל המשחקים בתוכניה, מידע היסטורי
כללי משחקי ווינר ליין, כל סוגי ההימורים וכל ההגדרות של סוגי המשחקים
תוכניית ווינר מחצית מעודכנת, תוצאות זמן אמת לכל המשחקים בתוכניה, מידע היסטורי

.

16
כללי משחקי ווינר ליין, כל סוגי ההימורים וכל ההגדרות של סוגי המשחקים
תוכניית ווינר מחצית מעודכנת, תוצאות זמן אמת לכל המשחקים בתוכניה, מידע היסטורי
תוכניית ווינר מחצית מעודכנת, תוצאות זמן אמת לכל המשחקים בתוכניה, מידע היסטורי