ועדת זכאות ואפיון. ועדת זכאות ואפיון

במידה וועדת זכאות ואפיון תחליט שצריך לשבץ אותו במסגרת חינוך מיוחד, הרישום יבוטל באופן אוטומטי הועדה מוסמכת לקבוע ביחס לכל תלמיד ארבעה דברים: 1
תלמידים במצב חירום, כגון תלמידים אשר נשרו מפנימייה או עזבו אותה והעובד הסוציאלי שהינו פקיד סעד לחוק הנוער סבור כי הדיון בוועדת זכאות ואפיון בעניינם הינו הכרחי וחשוב הועדה אינה מוסמכת לקבוע את שיבוץ התלמיד, וזה ייקבע ברשות המקומית לפי מקום מגוריו

כמו כן, על המסגרת החינוכית להחתים על ויתור סודיות שבו הם יסכימו להעברת מסמכים לועדת זכאות ואפיון.

14
מועצה מקומית תל מונד
תלמידים עם לקויות מורכבות בתפקוד חריג במיוחד שמנהל המחוז במעמד ועדת זכאות ואפיון חריגה אשר תוקם במחוז למטרה זו מצא לנכון לדון בעניינם בוועדת זכאות ואפיון
ועדות זכאות ואפיון עבור תלמידי/ות עם אוטיזם לקראת שנת
ובנוסף, על המוסד להודיע להורים על שאר המסמכים הנדרשים לצורך הדיון בועדה
ועדות זכאות ואפיון עבור תלמידי/ות עם אוטיזם לקראת שנת
הודעת השיבוץ תשלח בדואר לכתובתם המעודכנת של ההורים במערכות המחשוב של מערכת החינוך היישובית
פניה לרישום למסגרת חינוך מיוחד בהליך מקוצר אופן הפנייה יעשה באמצעות: טופס בקשת הורים להשמת ילדם במסגרת חינוך מיוחד לפי תקנה 3א יש לצרף מסמכים: מסמכים רפואיים עדכניים אישור השירות למפגר רק במקרים של לקויות פיגור בינוני, קשה וקשה מורכב הגשת ערר השגה על החלטת ועדת זכאות ואפיון: הורים המעוניינים לערער על החלטת ועדת זכאות ואפיון רשאים להגיש ערר תוך 21 יום מיום קבלת החלטת ועדת זכאות ואפיון חשוב לוודא שכתובתכם הנכונה מעודכנת
האפשרויות הן שילוב יחידני בכיתה רגילה במוסד חינוך רגיל, כיתת תקשורת במוסד חינוך רגיל, או בית ספר לחינוך מיוחד על התיעוד לשקף את הדברים שעלו בדיון באופן שיהיה ניתן להבין ממנו את אופן קבלת ההחלטה

נוהל ועדות זכאות ואפיון חריגות על פי חוזר מנכ"ל משה"ח ניתן לגשת לוועדת השמה לשנת הלימודים העוקבת עד לתאריך 31 במרץ בכל שנה.

9
ועדת זכאות ואפיון
אוכלוסיית היעד תלמידים עם אוטיזם זכאים לשירותי חינוך מיוחדים
מועצה מקומית תל מונד
תלמידים אשר נתונים במצב חירום בנסיבות מיוחדות מאוד ופקיד סעד לחוק נוער סבור כי יש לדון בעניינם בוועדת זכאות ואפיון, מטעמים אשר ירשמו ויקבלו אישור בוועדת חריגים אשר תוקם במחוז למטרה זו
ועדת זכאות ואפיון
היקף סל השירותים שיינתן לתלמיד רלוונטי בשילוב
במידה והתלמיד נמצא זכאי לחינוך מיוחד, הוועדה תציין את אפיון המסגרת בה ילמד התלמיד ואת האפיון הראשי של הלקות לפיה ישובץ לקבלת מענה מיטבי ועדת השיבוץ תקבע מהי המסגרת אליה ישובץ התלמיד בהתאם למספר פרמטרים: הגדרת הלקות ע"פ ועדת זכאות ואפיון, שיקולים פדגוגיים, מרחק מאזור המגורים של הילד ובקשת ההורים
הוועדות המתקיימות במהלך שנת הלימודים קובעות זכאות לשנת הלימודים הבאה- במקרים חריגים יתקיימו ועדות זכאות ואפיון חריגות המתייחסות להשמה באותה שנת הלימודים ניתן לבקש לקיים ועדה גם במקרים אחרים

ועדת הזכאות והאפיון היא ועדה מקצועית באחריות משרד החינוך, ותלמידים שעשויים להיות זכאים לשירותי חינוך מיוחדים צריכים לגשת לועדה זו, בין אם הוריהם רוצים לשלבם בחינוך הרגיל, ובין אם בחינוך המיוחד.

10
ועדות זכאות ואפיון עבור תלמידי/ות עם אוטיזם לקראת שנת
שיבוץ במסגרת חינוך מיוחד וועדות זכאות ואפיון הפנייתו של תלמיד אשר לומד במערכת החינוך הרגיל לדיון בוועדת זכאות ואפיון תיעשה רק לאחר שהמסגרת החינוכית בה לומד התלמיד מיצתה את מלוא התערבותה החינוכיות והטיפוליות בתהליך השתלבותו של התלמיד ובהתאם להחלטתה של ועדה רב מקצועית
ועדת זכאות ואפיון
הקריטריונים בנושא טרם הוסדרו, ולכן עד לקביעתם הוועדות לא מקבלות החלטות לעניין זה, והזכאות להסעה תמשיך להיקבע על פי הדין הקיים היום
ועדת זכאות ואפיון
וועדת זכאות ואפיון תקבע את זכאותו של התלמיד לחינוך המיוחד