התראות פיקוד העורף. הודעת פיקוד העורף בנושא התראות ועוד

אתר פיקוד העורף — מציע גל שקט להתראות צבע אדום מאז ועד היום נערך תרגיל זה אחת לשנה בכל מוסדות החינוך בארץ
בהמשך, התרעות פיקוד העורף הפכו לזמינות גם באתרי אינטרנט וב שונים, באמצעות והתעדכן בכל פעם שנשמעה אזעקה יחידות ההגנה המרחבית הגמ"ר , הפועלות במסגרת חיל העורף, נושאות באחריות לאבטחת היישובים באזורים הכפריים ולהמשך הפעילות המשקית

אין לבחור מקלחת או שירותים, ויש להתרחק מקרמיקה, חרסינות וזכוכיות שעלולות להתנפץ.

פיקוד העורף
צבע אדום האפליקציה חזרה לפעילות! לאחר מלחמת המפרץ אוחדו ארגונים אלו והוקם פיקוד העורף
פיקוד העורף
טקס חילופי פיקוד בפיקוד העורף: בתמונה מימין לשמאל: המפקד היוצא, האלוף , הרמטכ"ל רא"ל והמפקד הנכנס, האלוף , 19 במאי 2020 דיוקן שם תקופת כהונה הערות אלוף פברואר 1992 - אוגוסט 1994 מקים הפיקוד אלוף אוגוסט 1994 - ספטמבר 1997 אלוף ספטמבר 1997 - אוגוסט 2001 אלוף אוגוסט 2001 - יוני 2003 אלוף יוני 2003 - ינואר 2005 לימים אלוף ינואר 2005 - ינואר 2008 אלוף ינואר 2008 - יוני 2011
צבע אדום התראות
איחוד זה הביא להקמת מפקדת קצין חיל ראשי להג"א והגמ"ר- המכונה מקחל"ר
חיל העורף אחראי לביטחון היישובים על ידי אמצעי ביטחון שונים- גדרות, תאורה היקפית, דרכי פטרול ומחסני נשק רסיסים פגעו בבית בשדרות וחלק ממיירט אותר בשער הנגב
צבע אדום מהווה כלי הסברתי שיאפשר לכם לחוות את שיגרם חייהם העגומה של תושבי ישראל המנת"ב, שאחראי על משימת הגילוי להתרעה וממוקם באחד מבסיסי חיל-האוויר, עובד בקשר הדוק עם חמ"ל פיקוד העורף, ומעביר לו בזמן אמת מידע על שיגורי רקטות לעבר ישראל

בשנת 2019 נעשו שינויים במערכת ההתרעות של פיקוד העורף, כאשר, בין היתר, שונתה הכותרת מ"פיקוד העורף התרעה במרחב" ל"התרעות פיקוד העורף" ונחסמה הגישה ל-API, כך שרק אתרים ואפליקציות מורשים מטעם פיקוד העורף יוכלו לקבל ולהציג את ההתראות.

26
פיקוד העורף
צבע אדום התראות
בין הדוגמאות הבולטות בנושא זה, ניתן למנות את מקריהם של 2004 , מחזיק תיק ירושלים ב, חאתם עבד אלקאדר 2009 , השיח' 2009 ופעיל הימין נריה אופן 2010
הודעת פיקוד העורף בנושא התראות ועוד
קבוצת מפתחים ישראלים פיתחו אותה על מנת להקל על הגולש להתעדכן במצב