סימני פיסוק. כללי הפיסוק : לפי סימני הפיסוק

לדרכים אחרות להפרדת ביטוי מוסגר ראו , בעיקר דוגמה 5; דוגמה 2 בנספח זה מוצעות הנחיות למקרים מסוג זה
זה אומנם נראה לנו מוזר היום לחשוב על תקופה בה לא השתמשו בסימני פיסוק, אבל המצאת הכתב הגיעה תחילה בשביל לפתור בעיה משפטית מסוג אחרת — חוזים והסכמים בין סוחרים וממלכות, ובהם לא היה צורך אמיתי בסימנים שיסמלו מתי משפט אחד נגמר ואחר התחיל הפיסוק האנגלי התקבל בשנת על פי החלטת שקבעה את הפיסוק האנגלי כבסיס לפיסוק בעברית

הסגר: כידוע, כל הנחלים זורמים אל הים.

Powtoon
הערה ב: סימן קריאה מוקף סוגריים אינו שייך לגופו של המשפט, והכותב מוסיפו כדי לציין שהדברים האמורים במשפט נכונים, בייחוד כשיש חשש לאי־דיוק או לטעות סופר וכדומה
סימני הפיסוק: שימוש נכון בכתיבה טובה
שר החינוך והתרבות אמנון רובינשטיין חתם על כללי הפיסוק החדשים ביום כ"ו בטבת התשנ"ד 9 בינואר 1994 , והם פורסמו ברשומות ילקוט הפרסומים 4195, י"ג באדר התשנ"ד, עמ' 2410—2434
Powtoon
למשל: 1 כבר בפתח קראה בעליצות מעושה: — כל זה לא הספיק לנו! למשל: 8 מתוך ספר הבדיחה והחידוד: שלושה סוסים יש לי ושלושתם למדנים
לא מסמנים נקודה בסוף מבעים אשר אינם משפטים - כמו כותרות סימן הקריאה יכול לבוא גם אחרי מילת הקריאה
למשל: 4 במאמרה של הסופרת נאמר: "אולי האיור המשעשע ביותר לעקרון ה'איך' לעומת ה'מה' הוא אותה כתובת 'גרפיטי' שהופיעה על קיר של בית בגריניץ' וילג': 'היו נגד אלימות — או שאני הורג אתכם'" סימני הפיסוק נוהגים בשפה הכתובה, הם מְקִלִּים על הקריאה ומסייעים לקורא בהבנת הטקסט

הפיסוק נועד לעזור לנו להבין איך לקרוא את הטקסט כמו שהכותב התכוון, ועם זאת עדיין קיימים הבדלים בין השפה הכתובה לשפה המדוברת.

תחומים כללי הפיסוק
למשל: 7 בלימוד ההבעה בכתב על התלמיד לרכוש מיומנויות בשלושה מישורים: א הגישה לחומר "הנושא" , לעיבודו ולעריכתו; ב ארגון הכתיבה; ג השימוש המובחן וההולם באוצר המילים ובמבנים התחביריים
תחומים כללי הפיסוק
חוקי הפיסוק השתנו במהלך השנים עד שב-1994 האקדמיה ללשון העברית בחרה לאמץ את החוקים של הפיסוק האנגלי בשביל ליצור אחדות ולשמור על חוקי קריאה וכתיבה ברורים
פיסוק
דוגמאות: לוואי לא־מצמצם — פסיקים באים לפני הפסוקית ולאחריה: 1 חברי הטוב מבית הספר התיכון, ששנים רבות לא ראיתיו, פרסם מחקר חדשני