שגרירות ארצות הברית בירושלים. הצעות עבודה בשגרירות

התכנית כוללת בניין שגרירות מרכזי בן עשר קומות, מבנה למגורי סגל דיפלומטי עם ארבע קומות, מבנים ביטחוניים, חניון ענק עם חמש קומות מעל לקרקע ועוד שלוש מתחת לקרקע, מוסך לכלי רכב ומתקנים ביטחוניים שונים בינואר 2021 אישרה עיריית ירושלים את הרחבתם של שני מתחמים המשרתים את השגרירות
בהמשך ציינו במדינה כי בכוונתם לפתוח את השגרירות עד קיץ 2021 אנו מספקים מידע וסיוע לאזרחים אמריקאיים אשר מתגוררים או מבקרים בישראל

לפני הביקור , יש לקרוא בעיון את רשימת הפריטים האסורים בכדי להקל את הבדיקה הבטחונית בכניסתכם לשגרירותיש להגיע בזמן.

21
חוק שגרירות ארצות הברית בירושלים
עוד מפעילה השגרירות שלוחות דומות המכונות "הפינה האמריקאית" The American corner ב, ב, ב וב ברחוב קדם ב
שירותים עבור אזרחים אמריקאים
ובכך נסגר המעגל - שטחי המזרח התיכון הועברו מהבעלים הקודם שלהם, , לבעלים החדשים, , שבתורו הכיר בזכותו ההיסטורית של העם היהודי לבעלות על ארץ ישראל מן לים סעיף 25 איפשר להחריג את משטח המדינה היהודית העתידית והתחייב ליצור את התנאים אשר יבטיחו הקמת
מעמדה הבינלאומי של ירושלים
עם זאת, לאחר כשלושה שבועות חתם טראמפ על דחייה נוספת של יישום החוק למשך חצי שנה, משום שמעון השגריר עדיין לא עבר
עמדת אוסטרליה ב- אמר היועץ המשפטי של ממשלת אוסטרליה במהלך דיון בפרלמנט, כי ממשלתו תחדל להשתמש בביטוי "שטח כבוש" כלפי אזורים הנמצאים במשא ומתן מתמשך, כגון חלק מהקונסוליות האלה הוקמו עבור נתיני עוד לפני
יש להדפיס את אישור הפגישה ב- הועברה השגרירות האמריקאית לשכונת בירושלים

החלטות אלו והזכויות הגלומות בהן לאוכלוסיות ועמים בשטחי המנדט שבו ועוגנו , משקבל האו"ם את מחויבויותיו של חבר הלאומים.

12
חוק שגרירות ארצות הברית בירושלים
גורמים ישראלים למשל, בספרה האוטוביוגרפי "חיי" האשימו בעבר את הממשל הירדני בהצרת חופש הדת ליהודים בעת שלטונו במזרח ירושלים, ובהחרבת מוסדות דת יהודיים רבים
ויזות מבקרים
כמעט כל המדינות המקיימות עם ישראל מיקמו את מחוץ לעיר לירושלים
מעמדה הבינלאומי של ירושלים
יש ארגונים פלסטיניים, בפרט כאלה שאינם מכירים במדינת ישראל, הרואים בירושלים כולה בירה עתידית למדינה הפלסטינית