כובעים לנשים. כובעים

בעצם עשיית שימוש באתר, המשתמש מאשר כי קרא בעיון את כל הוראות התקנון במלואן, והוא מודע לתנאים החלים בעת ביצוע פעולה מכל סוג באתר ומסכים לתנאים אלו לגבי כל פעולה כאמור המידע שמסר המשתמש, אף במצב אורח וללא הליך הרשמה, וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ישמרו במאגרי המידע של הקבוצה, המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגרים המפורטות בסעיף 2
המשתמש יוכל להוסיף ולגרוע פריטים מהזמנתו בכל עת בכל מקרה, לא יחולו כפל מבצעים והנחות

השבת התמורה, בגין מוצר שנרכש באמצעות paypal תיעשה בהתאם לאמור בסעיף 9.

27
רות ונעמי
במקרה שבו שם הדגם של המוצר שקיבל שונה משם הדגם שהוזמן באתר
כובעים
כתובת הלקוח או הכתובת החלופית ממנה יבקש המזמין לבצע את האיסוף, נמצאת במפת החלוקה של חברת השליחויות
כובעים
החנות "רות ונעמי" מאפשרת הזמנת משלוחים לכל רחבי הארץ במקומות אשר ניתן לשלוח חבילות דרך דואר ישראל בלבד
רישום והעברת מידע לקבוצה 2 מובהר כי דמי המשלוח בהם יחויב המזמין, כאמור לעיל, ככל שיחויב, לא יוחזרו לו, גם במקרה של החלפת המוצר או ביטול העסקה על ידי המזמין מכל סיבה שהיא, למעט אם במועד ביטול העסקה, טרם בוצעה השליחות, ולמעט אם העסקה בוטלה, או שהמוצר הוחלף מחמת אי התאמה, כהגדרתה בסעיף 5
החברה היא שתכריע על פי שיקול דעתה הבלעדי אם המוצר שהוחזר עומד בתנאים הנ"ל לדוגמא, ללא מסירת פרטי תשלום לא תוכל לבצע רכישה, וללא מסירת פרטי מיקום לא תוכל לאתר את הסניף הקרוב אליך באופן אוטומטי להלן יחדיו "מסירת המידע"

קישורים אלה אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים.

5
כובעים לנשים
אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך
כובעים
המזמין מאשר ידיעתו כי שיתוף פעולה עם חברת ההזמנות בתיאום משלוח ההזמנה הנה תנאי לאספקתה
כובעים
במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם הקבוצה, או עם אחת או יותר מהחברות בה; 4