הנהר הגדול בפקיסטן. הידרוגרפיה של אסיה: ים, אגמים ונהרות

מדובר בנהר האקזוטי ואחד הבודדים בעולם, שיש להם תופעה, שבה הגאות הנכנסת אל הנהר גורמת להפיכת כיוון הזרימה רמהקרישנה נהג לומר: "נאמין בנוכחותו של האל הממלאת את פסלו"
לאחר שהנהר מפותל מעט, נוצר מצב שבו מהירות הזרימה סמוך לגדתו החיצונה של הפיתול גדולה יותר ממהירותה סמוך לגדה הפנימית, מצב הגורם לסחיפה יתרה בצדו הקעור של הפיתול הצעיר, הנקרא גדת נסיגה, ולהשקעת סחופת בצדו הקמור של הפיתול, הנקרא גדת צבירה או גדת החלק, במקום בו המהירות היחסית של הזרימה נמוכה יותר עם התקדמות הנפתול, ויצירתו של צוואר צר במיוחד, עשוי צוואר הנפתול להיפרץ על ידי המים, בדרך כלל בשעת גאות הנהר, ולנהר תישארנה בנקודה זו שתי זרועות שביניהן אי

ואולם אחת הבעיות העיקריות בעמקי הקלאש היא כריתת עצים חסרת מעצורים, המנוהלת ברובה על-ידי גורמים חיצוניים.

22
קטגוריה:בראשית ב יג
גם הם רוקדים שלובי ידיים תוך בעיטות באוויר או רקיעות כאדמה לפי הקצב, וכפי שגיליתי בלילה שלמחרת, זהו אחד מהבילויים האהובים והמקובלים באזור, כשהוא מלווה גם בארוחה ראויה לשמה
הנהר הראשי בפקיסטן
כפרים קטנים שהוקמו ליד נהרות שגשגו והפכו לאורך השנים לערים גדולות ומצליחות
נהר
רמוהון רוי מוכיח באמצעות כתבי הקודש ששריפתה של האלמנה משיקולים של רווח עתידי הוא המעשה הכי פחות טוב ומוסרי שהאלמנה יכולה לבצע למרות שזה לגמרי ברוסיה, האגן שלו ממוקם גם בקזחסטן, סין ומונגוליה
למעשה מגיעה הסחיפה לרמתה המרבית באזור קו המשקעים קו שווה גשם, איזוהיטה 350 מ"מ, שבו יש כמות משמעותית של גשמים, אך אין בכמות זו כדי להצמיח די צמחים המחזקים את הגדות ומאיטים את הסחיפה אורך חלקו התחתון של ה, למשל הוא כ-800 ק"מ, והפרש הגבהים כ-15 מטרים; שיפועו אם כן, כ-0

חוץ מארבע הוורנות התייחס מנו גם לאלו שאינם נכללים במערכת הקסטות, אלו הקרויים כיום דליטים, או הריג'אן ובעבר כינו אותם הטמאים, האסורים למגע או מנודים.

28
פקיסטן
הזכיר השבועה תחלה ואח"כ הברית, וברית שהוא כזה אינו נופל בשכינה ח"ו, אבל הכוונה בברית הזאת כאשר תהיה אצל הש"י, כי כשם שאי אפשר שיהיו בתרים חוזרים לכמות שהיו כך אי אפשר שתתבטל מתנתו יתברך
ההינדואיזם
כאשר נוצרת דלתה בעלת מספר ערוצים, מפתח לעיתים כל ערוץ מניפת סחף משלו, עליה עשויה להתפתח אחר כך דלתה, והדלתה הראשית תהפוך לדלתה בעלת זרועות
מבצר רוהתאס
קו פרשת מים המחלק בין שני נהרות הנשפכים למקום אחד, נקרא קו פרשת מים מקומית