מכון תמר. מכללת ליאן

ראה Palm Morphology and Anatomy, T מזון המופק מדקלים: דבש תמרים: כאמור, "הדבש" שנאמר בתורה בפסוק בו נשתבחה ארץ ישראל הכוונה היא לדבש תמרים, ניתן למצות את בשר הפרי על ידי בישול או על ידי מעיכה, נחלקו התנאים במעמדו של דבש זה, יש הסוברים שהוא פרי ויש הסוברים שהוא משקה
היקף גידול התמרים בהווה 2016 : עומד על כ-55,000 דונם כאשר הזן המוביל הוא זן המג'הול את הגדיד יש לעשות רק כאשר התמרים הגיעו למצב צמל וכן התמלאות סוכרים בפרי

החקלאים מעדיפים את חוטרי האוויר על פני חוטרי הקרקע מאחר והם מניבים מוקדם יותר.

9
קורסים לגמול השתלמות קבלו מידע ומבחר קורסים לגמול השתלמות ירושלים אשדוד👇
בזן 'מג'הול' בשלב זה מתרחשת לעיתים התנתקות בין הקליפה לציפה, תופעה זו נקראת "שילפוח" תופעה זו גורמת להפסדים רבים באיכותו של היבול, נעשים מחקרים רבים על מנת למנוע ככל הניתן תופעה זו, ככל הנראה היא נגרמת כתוצאה מלחות יחסית גבוהה בעת הבשלת הפרי, לכן בבקעת הירדן תופעה זו נפוצה יותר מאשר במשקי הערבה
תמר פרץ
כבר בעבר הייתה מוכרת אבחנה זו בספרות הקלסית ובמקורות חז"ל, כן נזכרו מגוון זני תמרים מתקופת הבית השני המשנה והתלמוד
קורסים לגמול השתלמות קבלו מידע ומבחר קורסים לגמול השתלמות ירושלים אשדוד👇
נראה שלדעת חכמים יש נובלות שבשל גריעותן לא הצליחו להתפתח לכדי תמרים בשלות
זרע התמר מכוסה בשכבה צמודה הנקראת אפיקארפ epicarp , מעליה שכבת האנודקארפ, המזוקארפ והאסוקארפ הבאת אבקה זכרית מיריחו, במועד פריחת דקלי הנקבה בחמתן, פתרה את הבעיה
עיתוי ההאבקה במקורות חז"ל: כבר בתקופת חז"ל היה ידוע שיש משמעות גדולה לעיתוי האבקת התמרים ניתן להשתמש בכיפי התמר לצורך יצירת כלי לשבת עליו, לכלי זה נחשב ככלי לכל דבר - גם לגבי טומאה

תפארת ישראל ערלה א, ח נז: שכתב "והנובלות, פירות שנשרו מאילן אחר שליש בשולן קודם שנתבשלו כל צרכן".

20
קורסים לגמול השתלמות
בשנים -1994 שימשה מנהלת בפועל של מכון שרת לאונקולוגיה ובשנים 1994-2020 הייתה המנהלת הקבועה של המכון , מ-1998 היא שימשה גם כמנהלת המרכז למחלות שד ממאירות בהדסה
מרכזי טיפול לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית (שירות)
רקע כללי: עץ התמר הוא ללא ספק אחד מעצי התרבות המרשימים בטבע, גובהו ומניפת ענפיו יוצרים רושם רב על כל רואיו
מכללת ליאן
נראה כי פרי התמר נכלל כבר בתקופת המקרא כפרי נוכח ומושרש בהווי החקלאי הארץ ישראלי
יוביק נמכרה לחברת בשנת 1995, ובשנת 1998 נמכרה שוב ל-, שם היא פיתחה את Sametime, מוצר מסרים מיידיים של IBM המבוסס על הטכנולוגיה של יוביק החרצנים תוארכו בתארוך פחמן כבני כ2000 שנה
למידע נוסף ולתיאום ראיונות, אנא פנו ל, סמנכ"ל מכון ערבה מאת אילנה קוריאל — YNET, 07 תוספתא כלאים ליברמן א, י, מובאת בירושלמי כלאים א, מסקנת הירושלמי היא שלא מדובר בהרכבה ממש אלא בסיוע בהעברת נוזלים ומינרלים מהכנה התמר לרוכב הזית

פרי: נקרא גם כן תמרה , צבעו של התמר מהווה מדד כצבע אדום בדינים מסוימים של הלכות טריפות.

מרכזי טיפול לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית (שירות)
תוספתא כלאים ליברמן א, י: "אין מרכיבין זתים ברכב של תמרה מפני שאילן באילן"
תמר
בתמרים לחים בוודאי שגדדו לפני הבשלה על מנת למשוך את עונת הפרי, בתמרים חצי יבשים ויבשים גם אותם השתדלו לגדוד לפני הבשלה מלאה על מנת לא להגיע לנשירה גדולה של הפרי, בראשונים הוזכרו מספר אפשרויות שנעשו בתמרים לאחר הגדיד על מנת להבחילם, יש שהסביר שהכניסו את התמרים לתוך סלים שנעשו מענפי הדקל והם "התבשלו מאליהם" ומדובר בתמרים שלא יבשילו כלל באילן לעולם או שמדובר בתמרים שיכולים להבשיל על העץ, אך קוטפים אותם לפני ההבשלה, חותכים אותם ומייבשים אותם
מכללת ליאן
כיום נשוי ל רויטל חכמוב, ולהם בת