מגן שאול. בכתיב מלא

במסלול זה אף קיימת אפשרות ללימודי תואר ראשון במכללת הרצוג כד בנות, ישראל--אל-שאול, בכינה; המלבישכם שני, עם-עדנים, המעלה עדי זהב, על לבושכן
פירסם אף ספר בנושא "אמונה ושואה" העוסק בסקירת התגובות השונות לשואה ומחבר מאמרים בנושאי יהדות ומחשבת ישראל בכתבי עת שונים בארץ ובעולם

We view IDF service not only as an obligation but also as a great privilege and the fulfilment of a mitzvah from the Torah.

29
מגן שאול
ליצירת קשר בדוא"ל: כתובת למשלוח דואר: מועצת המכינות הקדם צבאיות, המדרשה באורנים, מכללת אורנים - קריית טבעון, מיקוד 36006
מגן שאול
ה ויאמר דויד, אל-הנער המגיד לו: איך ידעת, כי-מת שאול ויהונתן בנו
מכינת מגן שאול
יט הצבי, ישראל, על-במותיך, חלל: איך, נפלו גיבורים
ממגוון מוסדות לימוד: ישיבות תיכוניות, ותיכוניים דתיים ט ויאמר אליי, עמוד-נא עליי ומותתני--כי אחזני, השבץ: כי-כל-עוד נפשי, בי
כז איך נפלו גיבורים, ויאבדו כלי מלחמה כ אל-תגידו בגת, אל-תבשרו בחוצות אשקלון: פן-תשמחנה בנות פלשתים, פן-תעלוזנה בנות הערלים

להכשיר בוגרי שמינית מכל שכבות האוכלוסייה בארץ, לקראת שירותם הצבאי בצה"ל הן מהבחינה הערכית-חינוכית והן מהבחינה הפיזית-גופנית.

צימרים במגן שאול
יד ויאמר אליו, דויד: איך, לא יראת, לשלוח ידך, לשחת את-משיח יהוה
about
יא ויחזק דויד בבגדיו, ויקרעם; וגם כל-האנשים, אשר איתו
מכינת מגן שאול
צימרים במגן שאול, מהרשימה המומלצת המופיעה לפניכם, הם הזמנה לנופש אחר, ייחודי, שקט ורוגע, עם ים של אפשרויות לטיולים ואטרקציות בסביבה
המושב נוסד על ידי בני מושבים בחבל תענך ונועד לתת פתרון התיישבותי לבנים שרצו להישאר באזור מושבי תענך: אומן, חבר, יעל ג ויאמר לו דויד, אי מזה תבוא; ויאמר אליו, ממחנה ישראל נמלטתי
מועצת המכינות מרכזת פרויקטים ויוזמות חינוכיות, מובילה את פעילות בוגרי המכינות, מפעילה גיוס משותף וחשיפה בבתי ספר בכל הארץ וריכוז גיוס בחו"ל, מגייסת ומאגמת משאבים על מנת לקדם נושאי רוחב בעולם התוכן לקידום יעדים משותפים בכלל המכינות הקד"צ י ואעמוד עליו, ואמותתהו--כי ידעתי, כי לא יחיה אחרי נפלו; ואקח הנזר אשר על-ראשו, ואצעדה אשר על-זרועו, ואביאם אל-אדוני, הנה

משמש כראש המכינה הישיבתית הקדם צבאית "מגן שאול" שבישוב נוקדים מאז הקמתה.

about
The Magen Shaul mechina in Nokdim was established 21 years ago, and to date boasts over 2000 graduates, spread throughout the country from Eilat in the south to Kiryat Shmonah in the north
מכינת מגן שאול
יב ויספדו, ויבכו, ויצומו, עד-הערב: על-שאול ועל-יהונתן בנו, ועל-עם יהוה ועל-בית ישראל--כי נפלו, בחרב
מכינת מגן שאול
{פ} - שמואל - שמואל א פרק - שמואל ב פרק א יש לך שאלה או הערה? ראש מכינת מגן שאול — הרב איתמר כהן הרב איתמר כהן יליד 1967