ארוחה מפסקת תשעה באב. דין סעודה מפסקת בשנה זו : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף

אבל אדם שאוכל את סעודתו האחרונה לפני חצות היום, רשאי לאכול בה שני תבשילים ישב כל אחד לבדו בפינתו לאכול סעודה מפסקת, שנאמר על האבל איכה ג, כח : "יֵשֵׁב בָּדָד וְיִדֹּם"
יסיר השם מאיתנו, ומכם ומעל עמו ישראל הגבלות אלו אמורות רק על סעודה מפסקת הנערכת לאחר

.

25
סעודה מפסקת לתשעה
כבכל צום, אומרים בחזרת הש"ץ את ברכת בין ברכת גואל לברכת רופא
דין סעודה מפסקת בשנה זו : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
לפיכך, בסעודה שלישית אוכלים כבכל שבת, וכן מזמרים שירי שבת כבכל שבת
מה תאכלו בסעודה מפסקת? כל ההמלצות!
ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר
ג - מנהגי סעודה מפסקת מסופר בתלמוד תענית ל, א שכך היה מנהגו של רבי יהודה ברבי אילעאי בסעודה המפסקת, היו מביאים לפניו פת חריבה במלח, ויושב במקום בזוי בין תנור לכיריים, ואוכל ושותה עליה קיתון של מים, ודומה כמי שמתו מוטל לפניו כצנלסון ראה בכך רדידות חינוכית וחוסר אחריות תרבותית כלפי מסורת ישראל
שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח? גבינה, יוגורט, חמאה - אינם נחשבים כתבשיל כלל, ולכן מותר לאכול גבינה עם אטריות, או יוגורט עם אורז, או חמאה עם ביצה וכיוצא, ואין זה נחשב שאוכל שני תבשילים ובמוצאי תשעה באב, לפני שאוכלים, מבדילים על הכוס

ולכן בשבת הקרובה סעודה שלישית היא הסעודה המפסקת לפני צום תשעה באב ומותר לאכול בה כל תבשיל שתרצו.

15
סעודה מפסקת של צום תשעה באב
מנהג זה החל לקראת סוף תקופת , והוא הונהג כפשרה בין שיטות בהלכה שגרסו שאין להניח תפילין בתשעה באב כלל כמו אבל ביום הראשון , לבין שיטות אחרות שסברו שיש להניחם כרגיל; בשולחן ערוך נפסק במפורש כמו הפשרה
תשעה באב
וכזה ראוי לחכמים לעשות או קרוב לזה
סעודה מפסקת לתשעה